Digitaalisen arvioinnin vaatimukset

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tulevat perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit toteutetaan kokonaan digitaalisesti aiempien paperisten tai osittain tietokoneella tehtyjen arviointien sijaan. Arviointien digitalisoimisella pyritään aiempaa monipuolisemman ja koulumaailman kehitystä heijastelevan arvioinnin lisäksi myös keventämään arvioinnista aiheutuvaa työmäärää ja helpottamaan arvioinnin käytännön järjestelyitä arviointiin osallistuvissa kouluissa.

Lukuvuonna 2017–2018 toteutetaan yksi digitaalinen oppimistulosten arviointi:

Lukuvuonna 2018–2019 toteutetaan kolme digitaalista oppimistulosten arviointia:

Arvioinnit toteutetaan siten, että arviointitehtävät voidaan tehdä koulussa tarvittaessa useammassa ryhmässä arviointipäivän aikana, kunhan varmistutaan siitä, että samoja arviointitehtäviä tekevät oppilaat eivät kohtaa toisiaan suorituskertojen välillä.

Jotta arviointi voidaan tehdä digitaalisesti, arviointiin osallistuvien koulujen ja opetuksen järjestäjien tulee huomioida alla kuvatut arvioinnin käytännön toteutukseen liittyvät asiat.

 Arvioinnin jaksotus

Arvioinnit toteutetaan pääosin kahdessa osassa: oppilaille suunnattu taustakysely avataan noin viikon ajaksi viikosta kolmeen viikkoa ennen varsinaista arviointipäivää. Arviointiin osallistuvat oppilaat vastaavat taustatietoja kartoittaviin kysymyksiin samassa järjestelmässä, jossa varsinaiset arviointitehtävätkin tehdään. Taustakyselyn tekeminen antaa siten oppilaille mahdollisuuden kokeilla ja harjoitella järjestelmän käyttöä. Samalla koulu voi varmistua laitteidensa soveltuvuudesta arviointitehtävien tekemiseen.

Perusopetuksen oppimistuloksien pitkittäisarvioinnin ensimmäinen vaihe ei sisällä oppilaiden taustakyselyä. Arviointi on auki kolme viikkoa, ja tämän jakson sisällä arvioinnista vastaava opettaja voi jaksottaa arvioinnin kahteen tai useampaan suorituskertaan oppilaiden jaksamisen huomioon ottaen.

 Soveltuvat laitteet

Digitaaliset arvioinnit suunnitellaan lähtökohtaisesti siten, että ne voidaan tehdä mahdollisimman monenlaisilla eri laitteilla.

Toisen kotimaisen kielen – finska – oppimistulosten arviointi ruotsinkielisissä kouluissa 6. vuosiluokalla suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti tietokoneella, jolloin erillisiä ohjelmia, lisäosia tai laajennuksia ei yleensä tarvitse asentaa. Mikäli koululla ei kuitenkaan ole tarpeeksi tietokoneita, arviointi on mahdollista tehdä myös iPadeillä. Tällöin iPadeihin tulee kuitenkin asentaa erillinen sovellus, joka mahdollistaa arvioinnin tekemisen. Muilla tableteilla arviointia ei voi tehdä.

Perusopetuksen oppimistuloksien pitkittäisarvioinnin ensimmäinen vaihe suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti iPadillä. Arviointia varten ei tarvitse asentaa erillistä sovellusta. Mikäli koululla ei kuitenkaan ole tarpeeksi iPadejä, arviointi on mahdollista tehdä myös tietokoneella.

A-englannin oppimistulosten arviointi perusopetuksen 7. vuosiluokan alussa tulee tehdä tietokoneella.

 Kuulokkeet

Kielten arvioinnit sisältävät kuuntelu- ja puheosuuksia, jotka tehdään samassa järjestelmässä kuin muutkin arviointitehtävät. Kuunteluosuuksia varten jokaisella arviointitehtäviä samanaikaisesti tekevällä oppilaalla tulee olla henkilökohtaiset kuulokkeet käytettävissään. Puheosuuksia varten tarvitaan mikrofoni, jolloin suositellaan käytettäväksi erillisiä kuulokemikrofoneja tai kannettavia tietokoneita, joihin on usein sisäänrakennettu mikrofoni. IPadin oma mikrofoni on riittävä, kun arviointikoetta tehdään iPadillä.

Perusopetuksen oppimistuloksien pitkittäisarvioinnin ensimmäisen vaiheen tehtävät ovat ääniohjeistettuja, joten jokaisella oppilaalla tulee olla kuulokkeet.

 Internetyhteys ja soveltuvat selaimet

Digitaalinen arviointi tehdään verkossa selaimen kautta. Arviointitehtävät optimoidaan Google Chrome- ja Mozilla Firefox-selaimille, joten laitteelta, jolla oppilas tekee arvioinnin, tulee löytyä toinen näistä selaimista.

Arvioinnit on suunniteltu siten, että pienet katkokset internetyhteydessä eivät haittaa tehtävien tekemistä, vaan vastaukset tallentuvat palvelimelle heti, kun mahdollinen katkennut internetyhteys palautuu. Koska tehtävät ladataan internetyhteyden kautta palvelimelta, koko tehtäväsarjaa ei voi kuitenkaan tehdä täysin ilman internetyhteyttä, vaan yhteyden tulisi toimia suurimman osan suoritusajasta. Huonon internetyhteyden takia menetettyä suoritusaikaa ei myöskään voida hyvittää arviointia tekeville oppilaille.

 Lisätietoja

Lisätietoja digitaalisista oppimistulosten arvioinneista antaa arviointien digitalisoimisen projektipäällikkö:

Heli Koskenniemi, puh. 029 533 5517, etunimi.sukunimi@karvi.fi