Digitaalisen arvioinnin vaatimukset

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tulevat perusopetuksen oppimistulosarvioinnit toteutetaan kokonaan digitaalisesti aiempien paperisten tai osittain tietokoneella tehtyjen arviointien sijaan. Arviointien digitalisoimisella pyritään aiempaa monipuolisemman ja koulumaailman kehitystä heijastelevan arvioinnin lisäksi myös keventämään arvioinnista aiheutuvaa työmäärää ja helpottamaan arvioinnin käytännön järjestelyitä arviointiin osallistuvissa kouluissa.

Lukuvuonna 2017–2018 toteutetaan yksi digitaalinen oppimistulosarviointi: Utvärderingen av lärresultaten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen.

Arviointi toteutetaan siten, että arviointikoe voidaan tehdä koulussa tarvittaessa useammassa ryhmässä arviointipäivän aikana, kunhan varmistutaan siitä, että samaa arviointikoetta tekevät oppilaat eivät kohtaa toisiaan suoritusten välillä.

Jotta arviointi voidaan tehdä digitaalisesti, arviointiin osallistuvien koulujen ja opetuksen järjestäjien tulee huomioida alla kuvatut arvioinnin käytännön toteutukseen liittyvät asiat. Nämä ohjeistukset tulevat todennäköisesti koskemaan myös lukuvuonna 2018—2019 toteutettavia oppimistulosarviointeja(perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi ja englanti, A-oppimäärä).

 Arvioinnin jaksotus

Utvärderingen av lärresultaten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen -arviointi toteutetaan kahdessa osassa: oppilaille suunnattu taustakysely avataan noin viikon ajaksi kahdesta kolmeen viikkoa ennen varsinaista arviointikoepäivää. Arviointiin osallistuvat oppilaat vastaavat taustatietoja kartoittaviin kysymyksiin samassa järjestelmässä, jossa varsinainen arviointikoekin tehdään. Taustakyselyn tekeminen antaa siten oppilaille mahdollisuuden kokeilla ja harjoitella järjestelmän käyttöä. Samalla koulu voi varmistua laitteidensa soveltuvuudesta arviointikokeen tekemiseen.

 Soveltuvat laitteet

Digitaaliset arvioinnit suunnitellaan lähtökohtaisesti siten, että ne voidaan tehdä mahdollisimman monenlaisilla eri laitteilla. Utvärderingen av lärresultaten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen -arviointi suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti tietokoneella, jolloin erillisiä ohjelmia, lisäosia tai laajennuksia ei yleensä tarvitse asentaa. Mikäli koululla ei kuitenkaan ole tarpeeksi tietokoneita, arviointi on mahdollista tehdä myös iPadeillä. Tällöin iPadeihin tulee kuitenkin asentaa erillinen sovellus, joka mahdollistaa arvioinnin tekemisen. Muilla tableteilla arviointia ei voi tehdä.

Tulevat kielten arvioinnit sisältävät kuuntelu- ja puheosuuksia, jotka tehdään samassa järjestelmässä kuin muutkin arviointitehtävät. Kuunteluosuuksia varten jokaisella arviointikoetta samanaikaisesti tekevällä oppilaalla tulee olla henkilökohtaiset kuulokkeet käytettävissään. Puheosuuksia varten tarvitaan mikrofoni, jolloin suositellaan käytettäväksi kannettavia tietokoneita, joihin on usein sisäänrakennettu mikrofoni. IPadin oma mikrofoni on riittävä, kun arviointikoetta tehdään iPadillä.

 Internetyhteys ja soveltuvat selaimet

Digitaalinen arviointikoe tehdään verkossa selaimen kautta. Arviointikoe optimoidaan Chrome- ja Firefox-selaimille, joten laitteelta, jolla oppilas tekee arvioinnin, tulee löytyä toinen näistä selaimista.

Arviointikoe on suunniteltu siten, että pienet katkokset internetyhteydessä eivät haittaa tehtävien tekemistä, vaan vastaukset tallentuvat palvelimelle heti, kun mahdollinen katkennut internetyhteys palautuu. Koska tehtävät ladataan internetyhteyden kautta palvelimelta, koko koetta ei voi kuitenkaan tehdä täysin ilman internetyhteyttä, vaan yhteyden tulisi toimia suurimman osan kokeen suoritusajasta. Huonon internetyhteyden takia menetettyä koeaikaa ei myöskään voida hyvittää arviointia tekeville oppilaille.

 Kirjautuminen

Arviointikokeeseen luodaan oppilaille kaksi vaihtoehtoista tapaa kirjautua: manuaalisesti luotavilla oppilastunnuksilla tai opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämän MPASSid-ratkaisun avulla. MPASSid-ratkaisuun integroituminen vähentää kouluissa tehtävää manuaalista työtä ja helpottaa (myös muihin) sähköisiin palveluihin kirjautumista, kun oppilaat voivat kirjautua sähköisiin palveluihin suoraan jo olemassa olevilla tunnuksillaan (esim. Wilma-tunnuksilla). Samalla osa taustatiedoista saadaan kerättyä automaattisesti koulun oppilashallintojärjestelmästä, jolloin manuaalisesti kerättävän tiedon määrä vähenee.

Karvi suosittaa, että opetuksen järjestäjät toteuttavat MPASSid-integraation järjestelmiinsä. MPASSid-integraatio toteutetaan kertaluontoisesti opetuksen järjestäjän toimesta, jolloin MPASSid-kirjautuminen tulee käyttöön kaikkiin kyseisen opetuksen järjestäjän kouluihin. Lisätietoa MPASSid-integraation toteuttamisesta MPASSid:n verkkosivuilta.

 Lisätietoja

Lisätietoja sähköisestä oppimistulosarvioinnista antaa arviointien digitalisoimisen projektipäällikkö:

Laura Pihala, puh. 029 533 5552, etunimi.sukunimi@karvi.fi.

Lisätietoja ensimmäisestä sähköisesti toteutettavasta arvioinnista (Utvärderingen av lärresultaten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen) antaa kyseisen arvioinnin projektipäällikkö:

Carola Åkerlund, puh. 029 533 5554, etunimi.sukunimi@karvi.fi.