A-englanti, 9. lk.

A-englannin oppimistulosten arviointi järjestettiin maalis- huhtikuussa 2021. Ensimmäiset palautteet arvioinnin tuloksista lähetetään kouluille ja opetuksen järjestäjille loka-/marraskuussa 2021.

Hankkeen loppuraportti valmistuu syksyllä 2022.

 

Hankken kuvaus:

A-englannin oppimistulosten arviointi keväällä 2021 on jälkimmäinen osa pitkittäistutkimusta. Syksyllä 2018 mitattiin englannin kielen osaamista perusopetuksen 7. vuosiluokan alussa, ja nyt samojen oppilaiden osaamista arvioidaan perusopetuksen päättövaiheessa eli oppilaiden ollessa 9. vuosiluokan lopussa.

Arvioinnin tavoitteena on saada luotettavaa, kansallista tietoa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014) asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvioinnissa ollaan kiinnostuneita oppilaiden kielitaidosta POPS 2014:n kuvaamilla sisältöalueilla (taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä) sekä siitä, mitkä oppilaan tausta- ym. tekijät selittävät osaamista.

Arviointi toteutetaan digitaalisesti, kannettavan tai pöytätietokoneen avulla. Opetussuunnitelman mukaan kielenopetuksen tulisi edesauttaa oppilaitten monilukutaidon kehittymistä (POPS 2014, 219). Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa kielenarviointia autenttisissa tilanteissa (POPS 2014, 221).

Arvioinnin päivämäärät keväällä 2021:

  • Osa 1 järjestetään viikolla 12 (ajalla 22.3−25.3.2021)
  • Osa 2 järjestetään otoskouluissa 30.3.2021. Mikäli tämä päivä ei koululle sovi, on varapäivänä 31.3.2021.

HUOM! Mikäli kouluun on ostettu arviointi maksullisena palvelutoimintana, ovat osan 2 päivämäärät 31.3., 6.4. tai 7.4.2021. Koulu voi valita itselleen sopivimman päivän. Osa 1 järjestetään kouluissa viikolla 12 (ajalla 22.3.−25.3.2021).

Rehtoreille lähetetään lisätietoa ja ohjeistus arvioinnin järjestämiseksi tammikuussa 2021.

 

Tiedote 25.3.2021

Yläkoulujen mahdollinen siirtyminen etäopetukseen 8.3.2021 ei vaikuta Karvi järjestämään A-englannin oppimistulosten arviointiin (9. luokka). Arviointi järjestetään aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti, mutta tarpeen vaatiessa etänä. Koulut saavat tarkennetut ohjeet hyvissä ajoin.

Webinaarit

Julkaisuja:

Artikkelikokoelma: Taitotasoja ja suullista kielitaitoa – Näkökulmia englannin kielen oppimistulosten arvioinnin osoittamiin kehittämiskohteisiin (PDF)

Tietosuojaselosteet:

Lisätietoja:

Marita Härmälä
johtava arviointiasiantuntija
puh. 029 533 5560
marita.harmala@karvi.fi

Sulje