Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk

01/2018 – 05/2020

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa yhdeksäsluokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden (suomen/ruotsin kielen ja kirjallisuuden oppimäärien) oppimistulosten päättöarvioinnin (9. lk.) keväällä 2019.

Arviointi kohdistuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) pohjalta suomen/ruotsin kielen ja kirjallisuuden oppimäärien keskeisiin tavoitteisiin eri sisältöalueilla. Nämä ovat vuorovaikutusosaaminen, lukemisen ja kirjoittamisen (tekstien tulkinnan, tuottamisen ja arvioinnin) taidot sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin sisällöt.  Opetussuunnitelman perusteissa painottuvat kielitietoisuus ja monilukutaito, jotka myös suuntaavat arviointia. Arvioinnissa kartoitetaan, 1) millaista osaamista yhdeksäsluokkalaiset osoittavat äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisissä tavoitteissa ja 2) onko tavoitteiden toteutumisessa alueellisia tai kouluun, sukupuoleen ja oppilasarvioinnin tuloksiin liittyviä eroja ja mistä mahdolliset erot voivat johtua.

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi toteutetaan ensimmäistä kertaa täysin digitaalisena, joten se mahdollistaa sekä tehtävien monipuolistamisen että uudentyyppisen arviointidatan saamisen.

Otantaan osuneita kouluja on tiedotettu arvioinnista lokakuussa 2018. Lisäksi arviointi on tilattavissa maksullisena arviointipalveluna niille kouluille, jotka eivät osuneet otantaan. Maksullisena arviointipalveluna tilatut arvioinnit toteutetaan lähes samanaikaisesti otannan kanssa kevään 2019 aikana.

Tietosuojaselosteet
Opettajat
Oppilaat
Rehtorit

Lisätietoja arvioinnista:

projektipäällikkö Merja Kauppinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5540

arviointiasiantuntija Jan Hellgren, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5531

arviointisuunnittelija Laura Lepola (maksulliset arviointipalvelut), etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5546