Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk

01/2018–08/2020

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa yhdeksäsluokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden (suomen/ruotsin kielen ja kirjallisuuden oppimäärien) oppimistulosten päättöarvioinnin (9. lk.) keväällä 2019.

Arviointi kohdistuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) pohjalta suomen/ruotsin kielen ja kirjallisuuden oppimäärien keskeisiin tavoitteisiin eri sisältöalueilla. Nämä ovat vuorovaikutusosaaminen, lukemisen ja kirjoittamisen (tekstien tulkinnan, tuottamisen ja arvioinnin) taidot sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin sisällöt.  Opetussuunnitelman perusteissa painottuvat kielitietoisuus ja monilukutaito, jotka myös suuntaavat arviointia. Arvioinnissa kartoitetaan, 1) millaista osaamista yhdeksäsluokkalaiset osoittavat äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisissä tavoitteissa ja 2) onko tavoitteiden toteutumisessa alueellisia tai kouluun, sukupuoleen ja oppilasarvioinnin tuloksiin liittyviä eroja ja mistä mahdolliset erot voivat johtua.

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi toteutetaan ensimmäistä kertaa täysin digitaalisena, joten se mahdollistaa sekä tehtävien monipuolistamisen että uudentyyppisen arviointidatan saamisen.

Otantaan osuneita kouluja on tiedotettu arvioinnista lokakuussa 2018. Lisäksi arviointi on tilattavissa maksullisena arviointipalveluna niille kouluille, jotka eivät osuneet otantaan. Maksullisena arviointipalveluna tilatut arvioinnit toteutetaan lähes samanaikaisesti otannan kanssa kevään 2019 aikana.

Arviointiaineisto on nyt koossa – kiitokset oppilaille, opettajille ja kouluille. Analysoimme aineiston ja laadimme raportin talven 2019–2020 aikana.


 

Arvioinnin julkistamistilaisuus järjestettiin tiistaina 25.8. Webinaarin tallenteen näet Youtubesta.

Kuva on linkki julkistustilaisuuden tallenteeseen (Youtube). Kuvassa lukee" Millaisin kielellisin taidoin ja asentein nuoret päättävät perusopetuksen?" Suomen kielen ja kirjallisuuden arvioinnin julkistuswebinaari 25.8.2020. Arvioinnin tuloksia esittelee Karvista Merja Kauppinen ja Jukka Marjanen.
Katso julkistustilaisuuden tallenne kuvaa klikkaamalla.

 

Huom. Arviointiraportit lähetetään otos- ja maksupalvelukouluihin ja -kuntiin 7.10.2019 alkavalla viikolla (ohjeet raporttiin pääsyyn tulevat rehtorin / opetuksen järjestäjän sähköpostiin).

Osallistuminen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten kouluraportin sisältöjä käsittelevään webinaariin:

Jäikö jokin seikka askarruttamaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnin tehtävissä tai oppilaiden tuloksissa? Haluaisitko vaihtaa kuulumisia eri sisältöalueista ja niiden arvioinnista?

Opettajien on mahdollisuus osallistua arviointiin liittyvään webinaariin seuraavasti:

  • Webinaari järjestetään Skypen välityksellä ke 23.10. ja ti 29.10. klo 15.30–16.30.
  • Ilmoittaudu jompaankumpaan webinaariin Webropol-lomakkeella (linkki raportin lopussa) ti 22.10. klo 16:een mennessä / ma 28.10. klo 14:ään mennessä. Lomakkeeseen toivotaan aihepiirejä ja kysymyksiä, joita haluat käsitellä virtuaalitapaamisessa. Myös Skypen chat on webinaarissa auki lisäkysymyksiä ja kommentteja varten.
  • Kumpaankin webinaariin otetaan 30 ensin ilmoittautunutta. Tarvittaessa järjestetään vielä kolmas webinaari.

Tervetuloa mukaan keskusteluun!

 

Tietosuojaselosteet

Opettajat
Oppilaat
Rehtorit

Lisätietoja arvioinnista:

projektipäällikkö Merja Kauppinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5540

arviointiasiantuntija Jan Hellgren, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5531

 

Sulje