Suomen kieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk

01/2018–08/2020 (päättynyt)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti yhdeksäsluokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden (suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän) oppimistulosten arvioinnin 9. luokan lopussa keväällä 2019.

Arviointi kohdistui Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) pohjalta suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän keskeisiin tavoitteisiin eri sisältöalueilla. Tavoitteet ovat vuorovaikutusosaaminen, lukemisen ja kirjoittamisen (tekstien tulkinnan, tuottamisen ja arvioinnin) taidot sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin sisällöt.  Opetussuunnitelman perusteissa painottuvat kielitietoisuus ja monilukutaito, jotka myös suuntasivat arviointia. Arvioinnissa kartoitettiin, 1) millaista osaamista yhdeksäsluokkalaiset osoittavat äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisissä tavoitteissa ja 2) onko tavoitteiden toteutumisessa alueellisia tai kouluun, sukupuoleen ja oppilasarvioinnin tuloksiin liittyviä eroja ja mistä mahdolliset erot voivat johtua.

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi toteutettiin ensimmäistä kertaa täysin digitaalisena, joten se mahdollisti sekä tehtävien monipuolistamisen että uudentyyppisen arviointidatan saamisen.

Alueelliset koulutustilaisuudet arvioinnin pohjalta lv. 2020–2021

Koulutustilaisuuksien järjestäjinä ovat Karvi ja Äidinkielen opettajain liiton paikallisyhdistykset. Koulutusten ajankohdista tiedotetaan erikseen. Koulutustilaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä projektipäällikkö Merja Kauppiseen (merja.a.kauppinen(ät)jyu.fi).

Varsinainen koulutusmateriaali:

Karvin tuottama taustamateriaali:

 

Kuva on linkki julkistustilaisuuden tallenteeseen (Youtube). Kuvassa lukee" Millaisin kielellisin taidoin ja asentein nuoret päättävät perusopetuksen?" Suomen kielen ja kirjallisuuden arvioinnin julkistuswebinaari 25.8.2020. Arvioinnin tuloksia esittelee Karvista Merja Kauppinen ja Jukka Marjanen.
Pääset katsomaan julkistustilaisuuden webinaaritallenteen myös kuvaa klikkaamalla.

 

Tietosuojaselosteet

Opettajat
Oppilaat
Rehtorit

Lisätietoja arvioinnista:

arviointiasiantuntija Jan Hellgren, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5531

johtava arviointiasiantuntija Jukka Marjanen jukka.marjanen@karvi.fi puh. 029 533 5559

 

Sulje