Matematiikka, 9. lk

Matematiikan oppimistulosarviointi toteutettiin keväällä 2021 ja siihen osallistui yhteensä noin 12 500 yhdeksäsluokkalaista ympäri Suomen niin suomen- kuin ruotsinkielisistäkin kouluista. Arviointi oli ensimmäinen täysin digitaalisesti toteutettu matematiikan oppimistulosarviointi.

Arvioinnin tarkoituksena oli tuottaa tietoa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (POPS 2014) kirjattujen tavoitteiden saavuttamisesta peruskoulun päättövaiheessa ja kartoittaa, kuinka kansallinen tasa-arvo toteutuu koulujen, sukupuolten, maantieteellisten alueiden ja kieliryhmien välillä. Lisäksi pyrittiin selvittämään, mitkä taustatekijät vaikuttavat oppimistuloksiin ja kuinka osaaminen on muuttunut vuodesta 1998 lähtien, jolloin toteutettiin ensimmäinen matematiikan oppimistulosarviointi.

Arvioinnin ensituloksia julkaistiin joulukuussa 2021. Tämän jälkeen tehtiin tarkempia analyysejä muun muassa oppimisympäristön sekä oppilaan taustatekijöiden, kuten asenteiden ja emootioiden yhteydestä oppimistuloksiin. Toinen julkaisu julkaistiin maaliskuussa 2023.

Lisätietoa arvioinnista:

Johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen, puh. 029 533 5516, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Arvioinnin tietosuojaseloste:

Tietosuojaseloste, Matematiikka (PDF)

 

Julkaisut:

MATEMATIIKKA COVID-19-PANDEMIAN VARJOSSA 27_2021

Matematiikka COVID-19-pandemian varjossa II. Menetelmälliset ratkaisut matematiikan 9. luokan arvioinnissa keväällä 2021, 5/2023

Muut materiaalit: 

Matematiikan oppimistulokset_julkistustilaisuus_esitys_09122021 (pdf)

Julkistustilaisuuden tallenne 

Utvärderingen av lärresultat_Presentation_09122021 (pdf)

 

Sulje