Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi, ensimmäinen vaihe

Ekaluokkalaisten osaamista on arvioitu ensimmäistä kertaa kansallisesti. Alkumittaus toteutettiin kouluissa 13.24.8.2018.

Perusopetuksen oppimistuloksien pitkittäisarvioinnin ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2016–2020. Arvioinnin tavoitteena on saada tietoa oppilaiden osaamistasosta erityisesti äidinkieleen ja kirjallisuuteen (suomi, ruotsi, suomi toisena kielenä) ja matematiikkaan liittyvissä taidoissa ja niiden kehityksestä perusopetuksen aikana Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

Pitkittäisarviointi alkoi alkumittauksella syksyllä 2018. Alkumittaukseen osallistui 7770 oppilasta, jotka aloittivat ensimmäisen luokan. Oppilaat olivat kotoisin eri puolilta Suomea. Samojen oppilaiden osaamista arvioidaan seuraavan kerran kolmannen luokan alussa. Näin saadaan tietoa alkuopetusvaiheen osaamiskehityksestä.

Hankkeen myöhemmissä vaiheissa voidaan seurata oppilaiden osaamisen kehityskaarta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa kuudennen luokan jälkeen ja yhdeksännen luokan lopulla – ja mahdollisesti toisen ja kolmannenkin asteen opinnoissa.

Ensimmäisen luokan arvioinnista on julkaistu ensituloksia infograafin muodossa. Kevään aikana julkistetaan pieni raportti osaamistuloksista. Julkistustilaisuudessa elokuussa 2019 julkistetaan tuloksia myös taustatekijöiden yhteyksistä tuloksiin.

Tietosuojaselosteet
Huoltajat

Opettajat
Oppilaat
Rehtorit

Yhteyshenkilö Karvissa:

Annette Ukkola, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5548