Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi, 1–3 lk

Ekaluokkalaisten osaamista on arvioitu ensimmäistä kertaa kansallisesti. Alkumittaus toteutettiin kouluissa 13.24.8.2018.

Karvi käynnisti vuonna 2018 perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on saada tietoa oppilaiden osaamistasosta erityisesti äidinkieleen ja kirjallisuuteen (suomi, ruotsi, suomi/ruotsi toisena kielenä) ja matematiikkaan liittyvissä taidoissa ja niiden kehityksestä perusopetuksen aikana Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

Pitkittäisarviointi alkoi alkumittauksella syksyllä 2018. Alkumittaukseen osallistui 7770 oppilasta, jotka aloittivat ensimmäisen luokan. Oppilaat olivat kotoisin eri puolilta Suomea. Samojen oppilaiden osaamista arvioitiin uudestaan kolmannen luokan alussa syksyllä 2020. Arvioinnit tuottavat tietoa alkuopetusvaiheen osaamiskehityksestä.

Pitkittäisarvioinnissa seurataan oppilaiden osaamisen kehityskaarta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa kuudennen ja yhdeksännen luokan lopulla – ja mahdollisesti toisen ja kolmannenkin asteen opinnoissa.

Ensimmäisen luokan arvioinnista on julkaistu raportti osaamistuloksista , raportti käytetyistä menetelmistä, raportti osaamiseen yhteydessä olevista taustatekijöistä ja tiivistelmä tuloksista. Lisäksi on julkaisu infograafi päätuloksista ja infograafi taustatekijöistä.

Syksyllä 2021 julkistetaan raportti kolmannen luokan osaamistasosta. Myöhemmin on tulossa raportti osaamisen kehittymisestä ja osaamiseen yhteydessä olevista tekijöistä alkuopetuksen aikana.

Hankkeen julkaisut

Tietosuojaselosteet

Huoltajat
Opettajat
Oppilaat
Rehtorit

Yhteyshenkilö Karvissa:

Annette Ukkola, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5548

Sulje