Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit 2014–2015

Saamen, romani- ja viittomakielen oppimistulosten arviointi, 7.–9. lk
Matematiikan oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk
Suomi toisena kielenä -oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk
Matematiikan oppimistulosten pitkittäisseuranta
Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk
Kotitalouden oppimistulosten arviointi perusopetuksen, 9. lk
Vieraiden kielten ja A-ruotsin oppimistulosten arviointi, 9. lk

Sulje