Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnin tulokset perusopetuksen päättövaiheessa osoittavat, että tyttöjen ja poikien osaamisen ero on suuri. Pieni lohtu pojille on se, että perinteiseen kynä-paperitekniikkaan verrattuna ero näyttäisi olevan sähköisessä arvioinnissa joillakin osa-alueilla hieman pienempi.

Tiedote arvioinnin tuloksista
Raportti: Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä (PDF)
Tiivistelmäjulkaisu: Kielenkäytön ajattelua ja ajattelun kielentämistä – Tiivistelmä (PDF)

Suomi äidinkielenä

01/2013–04/2015

Äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointi järjestettiin kouluissa 9.4.2014. Arvioinnin tarkoituksena oli saada luotettava kuva äidinkielen ja kirjallisuuden osaamisen tasosta erityisesti kielentuntemuksessa ja kirjoitustaidossa. Arvioinnissa pilotoitiin sähköistä tiedonkeruuta. Otoksessa oli mukana koko maan kouluja edustava 148 suomenkielisen koulun otos: 49 koulussa arviointitehtävät tehtiin verkossa ja 99:ssä perinteiseen tapaan paperilla. Tulokset saatiin yhteensä 5 144 oppilaalta, joista 3 345 oli mukana paperiversiona tehdyssä ja 1 799 sähköisessä arvioinnissa.

Arvioinnin tuloksista kirjoitetaan raportti. Lisäksi tuotetaan tutkijoiden artikkeleita sisältävä julkaisu, jossa nämä syventyvät arviointiaineistoon eri näkökulmista.

Julkistamisseminaarin materiaalit (PDF)

Yhteyshenkilö Karvissa

Elina Harjunen,
puh. 02953 35506, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Ruotsi äidinkielenä

01/2013–09/2015

Äidinkielen ja kirjallisuuden (ruotsi) perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointi järjestettiin ruotsinkielisissä kouluissa 10.4.2014. Arvioinnin yhteydessä kokeiltiin myös sähköistä tiedonkeruuta. Arvioinnin kohteina on kielentuntemus ja kirjoittaminen. Otoksessa on mukana edustava 30 ruotsinkielistä koulua, joista 10:ssä arviointitehtävät tehtiin verkossa ja 20:ssä paperilla. Kaiken kaikkiaan arviointiin osallistui noin 1 800 oppilasta.

Arvioinnin tuloksista kirjoitetaan raportti. Lisäksi tuotetaan tutkijoiden artikkeleita sisältävä julkaisu, jossa nämä syventyvät arviointiaineistoon eri näkökulmista.

Julkistamisseminaarin materiaalit (PDF)

Yhteyshenkilö Karvissa

Chris Silverström,
puh. 02953 35 563, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje