Kotitalouden oppimistulosten arviointi perusopetuksen, 9. lk

02/2013–03/2015

Kotitalouden oppimistulosten arviointi on ensimmäinen Suomessa toteutettu oppimistulosten arviointi tässä oppiaineessa. Arvioinnin tavoitteena oli saada luotettava yleiskuva opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja oppilaiden osaamisen tasosta perusopetuksen päättövaiheessa. Kansallinen koe oli kaksivaiheinen. Kirjallinen koe pidettiin 20.3.2014 ja käytännön työtaitoja mittaava näyttökoe pidettiin 21.3.2014. Otoksessa oli mukana koko maan kouluja edustava 89 suomenkielisen ja 15 ruotsinkielisen koulun otos. Kirjalliseen kokeeseen osallistui yhteensä 3 473 oppilasta ja näyttökokeeseen 817 oppilasta. Mukana otoksessa oli sekä vain seitsemännellä luokalla kotitaloutta opiskelleita (29 %) että valinnaisia kotitalouden opintoja suorittaneita oppilaita (59 %). Arviointitulokset on tarkoitus julkistaa kevään 2015 aikana.

Tiedote arvioinnin tuloksista
Raportti: Arjen tiedot ja taidot hyvinvoinnin perustana (PDF)
Tiivistelmäjulkaisu: Kotitalouden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2014 – Tiivistelmä (PDF)
Julkistamisseminaarin materiaalit (PDF)

Yhteyshenkilö Karvissa

Salla Venäläinen 029533 5536, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje