Matematiikan oppimistulosten pitkittäisseuranta

10/2014–4/2016

Pitkittäisseurannassa seurattiin samoja opiskelijoita vuosina 2005-2015 perusopetuksen 3. luokalta toisen asteen koulutuksen loppuun.

Arvioinnissa selvisi, että lukiolaiset, jotka eivät kirjoita matematiikkaa ylioppilaskokeessa, ovat opintojen lopulla keskimäärin peruskoulun 9. luokan tasolla matematiikan taidoissaan. Eri lukioiden matematiikan arvosanalinjat eroavat toisistaan ratkaisevasti. Vaativan lukion arvosanan 5 saanut opiskelija voi olla osaamiseltaan samalla tasolla kuin arvosanan 9 saanut opiskelija jossain toisessa lukiossa. 

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen eriytyi selvästi eri tutkintolinjojen välillä. Ammatillisessa koulutuksessa joidenkin tutkintojen myötä matematiikan osaaminen kehittyy, kun taas toisia tutkintoja opiskelevien osaaminen taantuu jopa perusopetuksen 3. luokan tasolle. Jatko-opintovalmiuksen takaamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Hankkeessa selvitettiin matematiikan osaamistasoa ja sen muutosta ja näihin yhteydessä olevia tekijöitä samojen oppilaiden ja opiskelijoiden koko koulu-uran ajan. Samoja opiskelijoita on seurattu neljässä vaiheessa: perusopetuksen nivelvaiheissa 2. luokan jälkeen vuonna 2005, 5. luokan jälkeen vuonna 2008 ja 9. luokan lopussa vuonna 2012 sekä ammatillisen- ja lukiokoulutuksen lopussa vuonna 2015. Sekä lukioissa että ammatillisessa koulutuksessa osaamisen mittaus perustui heidän jo 9. luokalla suorittamaansa kokeeseen. Tehtävistä 78 prosenttia otettiin suoraan tuosta kokeesta – osa tehtävistä oli 6. luokan kokeesta ja osa 3. luokan kokeesta.

Ammatillisen koulutuksen kokeeseen valittiin kaksi tehtävää vuoden 1998 ammatillisen koulutuksen matematiikan oppimistulosarviointikokeesta ja yksi käytännön tilanteeseen liittyvä ongelman ratkaisutehtävä vanhoista ylioppilastehtävistä. Lukiokokeeseen valittiin kaksi matema­tiikan lyhyen ja kaksi pitkän oppimäärän ylioppilaskoetehtävää. Tehtävien suorittamisen lisäksi opiskelijat vastasivat taustakyselyyn. Opiskelijoiden kurssimääristä ja -arvosanoista saatiin tieto oppilaitoksen rekisteristä myös niiltä, jotka eivät osallistuneet tiedonkeruuseen. Lisäaineistona käytettiin ylioppilaskokeen arvosanatietoa.

Hankkeessa vastattiin seuraaviin arviointikysymyksiin:

  • Mikä on oppilaiden ja opiskelijoiden matemaattisen osaamisen ja ajattelun taso sekä asennoituminen matematiikkaan eri vuosina?
  • Kuinka matemaattinen osaaminen sekä matematiikka-oppiainetta koskevat asenteet muuttuvat koulu-uran aikana?
  • Mitkä tekijät selittävät osaamisen ja asenteiden muutosta?
  • Kuinka koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu alueellisesti, kieliryhmittäin ja sukupuolten välillä?
  • Miten matematiikan kurssien määrä on yhteydessä osaamisen muutokseen toisen asteen opinnoissa?
  • Miten matematiikkaan asennoituminen vaikuttaa opiskelijan tekemiin valintoihin?
  • Kuinka suuri osaamisen ero syntyy lukioissa lyhyen ja pitkän matematiikan opiskelijoiden välille?

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Raportti: Oppia ikä kaikki – Matemaattinen osaaminen toisen asteen koulutuksen lopussa 2015 (PDF)
Tiivistelmäjulkaisu: Matemaattinen osaaminen toisen asteen koulutuksen lopussa 2015 (PDF)
Esite: 10 löydöstä matematiikan suurista osaamiseroista (PDF)
Osaraportti 1: Matemaattisen osaamisen piirteitä lukiokoulutuksen lopussa 2015 (PDF)
Osaraportti 2: Matemaattisen osaamisen piirteitä ammatillisen koulutuksen lopussa 2015 ja pitkän ajan muutoksia (PDF)

Julkistamistilaisuus 14.3.2017 

Video julkistamistilaisuudesta (1 t 46 min)

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Julkistamistilaisuuden ohjelma

– johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö
– johtaja Harri Peltoniemi, Karvi

Matematiikan pitkittäisarvioinnin tulokset:
– erikoisasiantuntija Jari Metsämuuronen, Karvi
– varatoiminnanjohtaja Pekka Räsänen, Jyväskylän yliopisto, Niilo Mäki -instituutti

Kommenttipuheenvuorot:
– opetusneuvos Leo Pahkin, Opetushallitus
– erityisasiantuntija Olavi Arra, OAJ
– puheenjohtaja Leena Mannila, MAOL
– yliopistonopettaja Laura Tuohilampi, Jyväskylän yliopisto

Pienryhmät

1. Video: Varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus (Youtube) – alustus: Jari Metsämuuronen
2. Video: Perusopetus (Youtube) – alustus: Sami Julin
3. Video: Lukio (Youtube) – alustus: Laura Tuohilampi
4. Video: Ammatillinen koulutus (Youtube) – alustus: Visajaani Salonen

Lisätietoja arvioinnista

Jari Metsämuuronen, erikoisasiantuntija
sähköposti: etunimi.sukunimi@karvi.fi
puh. +358 29 533 5517

Sulje