Suomi toisena kielenä -oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk

02/2014–04/2016

Suomi toisena kielenä -oppilaat osasivat suomea hyvin perusopetuksen päättövaiheessa. Osaamista selittivät oppilaan koulunkäyntiaika ja sosioekonominen tausta. Kuitenkin jo yläkoulun eri oppiaineet edellyttävät tämän arvioinnin kriteereitä laajempaa kielitaitoa, ja eri tiedonalojen kielen osaaminen korostuu toisella asteella.

Suomi toisena kielenä (S2)-oppimäärän päättövaiheen oppimistulosten arvioinnissa selvitettiin, miten hyvin S2-oppimäärän mukaan opiskelevat ja arvioitavat 9. vuosiluokan oppilaat olivat saavuttaneet vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetetut oppimäärän tavoitteet. Arvioinnin tavoitteena oli tarkastella S2-opetuksen tuloksellisuutta suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja oppilaiden jatko-opintokelpoisuuteen sekä edesauttaa S2-opetuksen ja -arvioinnin kehittämistä.

Lisäksi luotiin kokonaiskuvaa S2-opetuksen tilasta ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta kansallisella tasolla. Arviointitiedot kerättiin laajana otoksena perusopetuksen 9. vuosiluokan S2-oppilailta kielen eri osa-alueisiin (puhuminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen) liittyvillä tehtäväsarjoilla. Lisäksi oppilaille, opettajille ja rehtoreille tehtiin taustakyselyt, joilla saatiin tietoa S2-oppimistuloksiin vaikuttavista tekijöistä, kuten annetun opetuksen määrästä ja toteutustavoista, opetusjärjestelyistä ja oppilaiden opiskeluasenteista.

Tehtäväsarjat esitestattiin lokakuussa 2014 ja koe toteutettiin huhtikuussa 2015. Arvioinnin tulokset julkaistiin 5.4.2016.

Tiedote arvioinnin tuloksista
Raportti: Perusopetuksen päättövaiheen suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärän oppimistulosten arviointi 2015 (PDF)
Tiivistelmäjulkaisu: Suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen 9. vuosiluokalla 2015 (PDF)
Julkistamisseminaarin materiaalit (PDF)

Lisätietoja arvioinnista:

Mika Puukko, arviointiasiantuntija
sähköposti: etunimi.sukunimi@karvi.fi
puh:+358 29 533 5522

 

Sulje