Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit

Arviointisuunnitelmakauden 2016–2019 perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit

Oppimistulosten pitkittäisarviointi, alkumittaus, 1. lk
Finska (A-oppimäärä ja äidinkielenomainen oppimäärä), 6. lk
Englanti (A-oppimäärä), 7. lk
Äidinkieli ja kirjallisuus (oppimäärät suomen ja ruotsin kieli ja kirjallisuus), 9. lk
Ruotsi (A- ja B-oppimäärä), 9. lk
Matematiikka, 9.lk
Kirjoitustaidon pieni pitkittäisarviointi (olemassa olevista aineistoista)

Uusien arviointien lisäksi suunnitelmakaudella raportoitiin matematiikan, suomi toisena kielenä, viittomakielen, romanikielen ja saamen kielen sekä matematiikan pitkittäisseurantaan liittyvät oppimistulokset. Valmistuneiden arviointien raportit on luettavissa Julkaisut-sivullamme hakuvaihtoehtojen Oppimistulokset ja Esi- ja perusopetus alla.