Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit

Arviointisuunnitelmakauden 2016–2019 perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit

Pitkittäisarviointi: oppilaan osaamisen kehityskaari
Finska (A-oppimäärä ja äidinkielenomainen oppimäärä)
Englanti (A-oppimäärä)
Äidinkieli ja kirjallisuus
Ruotsi (A- ja B-oppimäärä)
Matematiikka

Uusien arviointien lisäksi suunnitelmakaudella raportoidaan matematiikan, suomi toisena kielenä, viittomakielen, romanikielen ja saamen kielen sekä matematiikan pitkittäisseurantaan liittyvät oppimistulokset. Valmistuneiden arviointien raportit on luettavissa Julkaisut-sivullamme hakuvaihtoehtojen Oppimistulokset ja Esi- ja perusopetus alla.