A-finska, 9. luokka

Kuvassa poika kuulokkeet päässä tietokoneen äärellä.

TIEDOTE 25.2.2021

Yläkoulujen mahdollinen siirtyminen etäopetukseen 8.3.2021 ei vaikuta Karvi järjestämään A-Finskan oppimistulosten arviointiin (9. luokka). Arviointi järjestetään aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti, mutta tarpeen vaatiessa etänä. Koulut saavat tarkennetut ohjeet hyvissä ajoin.

A-finska -oppimistulosarviointi, 9. luokka, kevät 2021

A-finskan oppimistulosten arvioinnin valmistelu on käynnistynyt. Arviointi toteutetaan sähköisenä ruotsinkielisissä kouluissa keväällä 2021. Arviointi koskee molempia oppimääriä A-finskassa: suomi toisena kotimaisena kielenä ja äidinkielenomainen suomi. Arviointi sisältää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti tehtäviä, joilla arvioidaan oppilaan taitoa tulkita tekstejä (kuullun- ja luetunymmärtämistä) sekä taitoa tuottaa tekstejä oppiaineessa A-finska. Arviointiin sisältyy myös puhumista mittaavia tehtäviä.  

Saatavaan aineistoon voidaan yhdistää aineistoa aiemman 6. luokan arvioinnista, joka toteutettiin keväällä 2018. Arvioinnissa 6. luokan oppilaiden kielitaito oli hyvä suullisessa tuottamisessa mutta luetunymmärtäminen oli selvästi heikompi molemmissa oppimäärissä. Kunnan ruotsinkielisyysasteella oli vahva yhteys tuloksiin. Arviointiraportti julkaistiin keväällä 2019.

6. luokan tuloksia tarkasteltiin kolmesta eri näkökulmasta: alueet, kuntien kielijakauma ja oppilaan sukupuoli. Tulos on keskimäärin parempi suomenkielisemmissä kunnissa. Alueelliset erot olivat A-finskan oppimäärässä suuremmat kuin mofin oppimäärässä. Kielisaarekekoulujen oppilaat ja eteläisen Suomen oppilaat ylsivät suurin piirtein samaan tulokseen. Koulujen väliset tulokset erosivat melko paljon toisistaan. Tyttöjen ja poikien väliset erot olivat suhteellisen pieniä molemmissa oppimäärissä.

Oppilaat osasivat parhaiten suullisen tuottamisen tehtäviä. Oppimäärässä A-finska saavutti keskimäärin noin 60 % oppilaista hyvän osaamisen tason. Mofi-oppimäärässä jopa kolme neljäsosaa oppilaista ylsi hyvän osaamisen tasolle. Luetun ymmärtämisessä oppilaat saivat heikoimman tuloksen verrattuna muihin osa-alueisiin. Keskimäärin kolmannes oppilaista ylsi hyvän osaamisen taitotasolle molemmissa oppimäärissä.

Noin puolet arvioinnissa mukana olleista kuudesluokkalaisista oli aloittanut suomen kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla. Oppilaat, jotka opiskelivat mofi-oppimäärää, tulivat pääsääntöisesti kaksikielisistä kodeista.

Kuudesluokkalaiset pitivät suomen kieltä hyödyllisenä oppiaineena. Ne kuudesluokkalaiset, joiden mielestä suomen kieli on hyödyllinen oppiaine, suoriutuivat paremmin arviointitehtävissä kuin ne, joiden mielestä oppiaine ei ole niin hyödyllinen. Oppianeesta pitämisellä oli positiivinen yhteys oppilaan suoritukseen A-finskan -oppimäärässä. Suomen kielen käytöllä vapaa-ajalla oli positiivinen yhteys oppilaiden osaamiseen molemmissa oppimäärissä. Mitä enemmän oppilas puhuu vapaa-ajallaan suomea, sitä paremmin hän selvisi tehtävistä.

Kansalliseen A-finska oppimistulosarvioinnin otokseen kuuluvia kouluja on tiedotettu arvioinnista syksyllä 2020.

Linkit oppimistulosarviointiin 6. luokalla:

Tietosuojaselosteet:

Tietosuojaseloste oppilaat (PDF)
Tietosuojaseloste opettajat (PDF)
Tietosuojaseloste rehtorit (PDF)

Lisätietoa arvioinnista:

Arviointiasiantuntija Carola Åkerlund, puh. 029 533 5554

Arviointiasiantuntija Elina Peltola, puh.  029 533 5534

Sähköposti: etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje