A-finska -oppimistulosarviointi, 6. luokka

Kuvassa poika kuulokkeet päässä tietokoneen äärellä

(4/2017–5/2019)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi toisen kotimaisen kielen (finska) oppimistuloksia ruotsinkielisen perusopetuksen kuudennella luokalla huhtikuussa 2018. Arvioinnissa tarkasteltiin, miten hyvin kuudesluokkalaiset ovat saavuttaneet Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisen hyvän osaamisen tason oppiaineessa A-finska, sekä suomi toisena kotimaisena kielenä (A-finska) että äidinkielenomaisena (modersmålsinriktad finska, mofi).

Tuloksia tarkasteltiin kolmesta eri näkökulmasta: alueet, kuntien kielijakauma ja oppilaan sukupuoli. Tulos on keskimäärin parempi suomenkielisemmissä kunnissa. Alueelliset erot olivat A-finskan oppimäärässä suuremmat kuin mofin oppimäärässä. Kielisaarekekoulujen oppilaat ja eteläisen Suomen oppilaat ylsivät suurin piirtein samaan tulokseen. Koulujen väliset tulokset erosivat melko paljon toisistaan. Tyttöjen ja poikien väliset erot olivat suhteellisen pieniä molemmissa oppimäärissä.

Oppilaat osasivat parhaiten suullisen tuottamisen tehtäviä. Oppimäärässä A-finska saavutti keskimäärin noin 60 % oppilaista hyvän osaamisen tason. Mofi-oppimäärässä jopa kolme neljäsosaa oppilaista ylsi hyvän osaamisen tasolle. Luetun ymmärtämisessä oppilaat saivat heikoimman tuloksen verrattuna muihin osa-alueisiin. Keskimäärin kolmannes oppilaista ylsi hyvän osaamisen taitotasolle molemmissa oppimäärissä.

Noin puolet arvioinnissa mukana olleista kuudesluokkalaisista oli aloittanut suomen kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla. Oppilaat, jotka opiskelivat mofi-oppimäärää, tulivat pääsääntöisesti kaksikielisistä kodeista.

Kuudesluokkalaiset pitivät suomen kieltä hyödyllisenä oppiaineena. Ne kuudesluokkalaiset, joiden mielestä suomen kieli on hyödyllinen oppiaine, suoriutuivat paremmin arviointitehtävissä kuin ne, joiden mielestä oppiaine ei ole niin hyödyllinen. Oppianeesta pitämisellä oli positiivinen yhteys oppilaan suoritukseen A-finskan -oppimäärässä. Suomen kielen käytöllä vapaa-ajalla oli positiivinen yhteys oppilaiden osaamiseen molemmissa oppimäärissä. Mitä enemmän oppilas puhuu vapaa-ajallaan suomea, sitä paremmin hän selvisi tehtävistä.

 

Tekijät: Carola Åkerlund, Jukka Marjanen, Laura Lepola

Kieli: ruotsi

Julkaisuvuosi: 2019

Lataa

 

Sulje