Tilaa arviointipalvelu

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kansallisia perusopetuksen oppimistulosten arviointeja, joiden otos on yleensä 5-10 % vuosiluokan oppilaista. Lisäksi Karvi tarjoaa otoksen ulkopuolelle jääville opetuksen järjestäjille mahdollisuuden ostaa vastaavia oppimistulosten arviointipalveluja. Kevään 2019 perusopetuksen oppimistulosten arviointipalvelut ovat nyt myynnissä.

Tilattavissa ovat seuraavat arvioinnit:

  • Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa (Oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla)
  • Modersmål och litteratur i slutskedet av den grundläggande utbildningen (Utvärdering av lärresultat i åk 9)

Tutustu Karvin kevään 2019 arviointipalveluihin oheisesta esitteestä. Viimeinen tilauspäivä on 6.1.2019.

Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa:
Tilauslomake

Modersmål och litteratur i slutskedet av den grundläggande utbildningen:
Tilauslomake