Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi (OPS-arviointi 2016–2020)

10/2016–12/2020

Esite: OPS-arviointi 2016–2020 (PDF)

Arviointihankkeen erillissivusto – arviointihankkeen tarkempi esittely

Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arvioinnin tehtävänä oli tuottaa tietoa opetuksen ohjausjärjestelmien toimivuudesta, vaikuttavuudesta ja opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista edistävistä ja estävistä tekijöistä. Arvioinnin tavoitteena oli hyödyntää jo arviointiprosessin aikana opetuksen ohjausjärjestelmän ja koulutyön kehittämistä.

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanoa arvioitiin sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla tarkastelemalla:

 • opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista
 • tuntijakouudistuksen toimivuutta
 • opetussuunnitelmien perusteiden sisällöllisten ja pedagogisten tavoitteiden saavuttamista
 • opetussuunnitelmien valmistelua, käyttöönottoa ja toimivuutta
 • opetussuunnitelmien toimivuutta koulun strategisen ja pedagogisen kehittämisen välineenä
 • paikallisten tuntijakoratkaisujen vaikutusta opetussuunnitelman sisällöllisten tavoitteiden saavuttamiseen
 • oppimiskäsitystä, laaja-alaista osaamista, eheyttämistä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, oppimisympäristöjä ja työtapoja osana opetuksen kehittämistä.

OPS-arvioinnin arviointiasetelma (PDF)

Arvioinnin julkaisuja

 1. raportti: OPS työn askeleita
 2. raportti: Näkymiä OPS-matkan varrelta
 3. raportti: OPS kehittämistyön kompassina
 4. raportti: Näkökulmia OPS-arviointiin

Ruotsinkielinen tiivistelmäraportti: Läroplansutvärderingen 2016-2020

 

Lisätietoja

Jaana Saarinen, puh. 029 533 5537, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Salla Venäläinen, puh. 029 533 5549, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Asiasanat

opetussuunnitelma, OPS, esi- ja perusopetus


Lataa OPS-arvioinnin tietosuojaseloste (PDF)

Sulje