Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet

12/2015–05/2017

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoitettiin vuoden 1998 lainsäädännössä arvioimaan omaa toimintaansa ja julkistamaan arvioinnin keskeiset tulokset. Lain edellyttämä velvoite ei ole 20 vuodessa kaikilta osin toteutunut.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteitä. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa järjestäjien itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteistä, kartoittaa niiden tilaa osallistamalla järjestäjiä arviointitiedon tuottamiseen ja auttaa järjestäjiä tunnistamaan toimintansa vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Kansallinen arviointi toteutettiin itsearviointina, johon osallistui 345 järjestäjää 381:stä. Vastausprosentti on 90,6.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista
Raportti: Arvioinnilla luottamusta – Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet (PDF)
Arviointihankkeen erillissivusto: laatukaytanteet.karvi.fi

Arviointi toteutettiin lisäksi näillä koulutussektoreilla

lukiokoulutus

Yhteyshenkilö Karvissa

Chris Silverström
puh. 029 533 5563,etunimi.sukunimi@karvi.fi

Risto Hietala
puh. 029 533 5507, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje