Selvitys sukupuolten välisten ja sisäisten oppimistuloserojen syistä ja taustoista

 

Karvi toteuttaa selvityksen sukupuolen välisten ja sisäisten oppimistulosten erojen syistä ja taustoista 2020 – 21. Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaiset tekijät edistävät tai estävät koulutuksellisen tasa-arvoisuuden toteutumista sekä miten voitaisiin tasoittaa oppimistuloserojen taustalla olevien tekijöiden vaikutuksia. Näitä asioita tarkastellaan koulutuspolitiikan, sukupuolten tasa-arvopolitiikan ja työllisyyspolitiikan näkökulmista.

Aikaisempien tutkimusten, arviointien ja kehittämishankkeiden tulosten ja suositusten analyysien pohjalta luodaan synteesiä sukupuolen välisten ja sisäisten oppimistuloserojen syistä sekä eri politiikka-alojen aiemmissa tutkimuksissa esitetyistä kehittämistoimenpiteistä. Näiden tulosten analyysin avulla hahmotellaan kehittämissuositukset ja toimenpide-ehdotuksia perusopetuksen kehittämiseen sukupuolisegregaatiota lieventävään suuntaan.

Hankkeen julkistamiswebinaarin PowerPoint-esitys: Esitys

Hankkeen loppuraportti: Tasa-arvo teoiksi ja todeksi – Sukupuolten sisäisten ja välisten oppimistuloserojen syitä ja taustoja perusopetuksessa

 

Lisätietoja

Johtava arviointiasiantuntija Jaana Saarinen, puh. 029 533 5537, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

 

Sulje