Selvitys sukupuolten välisten ja sisäisten oppimistuloserojen syistä ja taustoista (2020–2021)

 

Karvi toteutti selvityksen sukupuolen välisten ja sisäisten oppimistulosten erojen syistä ja taustoista aikavälillä 2020–2021. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, millaiset tekijät edistävät tai estävät koulutuksellisen tasa-arvoisuuden toteutumista sekä miten voitaisiin tasoittaa oppimistuloserojen taustalla olevien tekijöiden vaikutuksia. Näitä asioita tarkasteltiin koulutuspolitiikan, sukupuolten tasa-arvopolitiikan ja työllisyyspolitiikan näkökulmista.

Aikaisempien tutkimusten, arviointien ja kehittämishankkeiden tulosten ja suositusten analyysien pohjalta luotiin synteesi sukupuolen välisten ja sisäisten oppimistuloserojen syistä sekä eri politiikka-alojen aiemmissa tutkimuksissa esitetyistä kehittämistoimenpiteistä. Näiden tulosten analyysin avulla annettiin kehittämissuositukset ja toimenpide-ehdotuksia perusopetuksen kehittämiseen sukupuolisegregaatiota lieventävään suuntaan.

 

Tiedote hankkeen tuloksista: Tiedote

Hankkeen julkistamiswebinaarin PowerPoint-esitys: Esitys

Hankkeen loppuraportti: Tasa-arvo teoiksi ja todeksi – Sukupuolten sisäisten ja välisten oppimistuloserojen syitä ja taustoja perusopetuksessa

 

Lisätietoja

Johtava arviointiasiantuntija Jaana Saarinen, puh. 029 533 5537, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

 

Sulje