Tulevat tiedonkeruut

Arviointien otantaan kuuluvia kouluja ym. tiedotamme aina myös erikseen.

Tiedonkeruut vuonna 2022:

16.3.2022
A- ja B-ruotsi

oppimistulosarviointi
(perusopetus, 9. lk.)
A- ja B-ruotsin 9. luokan oppimistulosten arviointi toteutetaan maaliskuussa 2022. B-ruotsin arviointi on tilattavissa maksupalveluna.
Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi
teema-arviointi
perusopetus (4.-8. lk)
Kiusaamista vastaisten menetelmien arviointi toteutetaan huhtikuussa 2022 arviointiin mukaan valittuja menetelmiä käyttävissä kouluissa.
Lukiouudistuksen arviointi   teema-arviointi   lukiokoulutus LUKA-hankkeen kyselytietoa kerätään huhti-toukokuussa 2022.
Sitouttavan kouluyhteisötyön arviointi
teema-arviointi
perusopetus (5.-9.-lk)
Sitouttavan kouluyhteisötyön arvioinnin kyselytietoa kerätään huhtikuussa 2022 kehittämistyössä mukana olevista kouluista.

Sulje