Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

A-englannin oppimistulosten arviointi perusopetuksen 7. luokalla

1.8.201731.5.2019

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa syyskuussa 2018 A-englannin oppimistulosten arvioinnin perusopetuksen 7. vuosiluokalla. Arviointiin osallistuu sekä suomen- että ruotsinkielisiä kouluja. Englanti on yleisimmin opiskeltu vieras kieli peruskoulun vuosiluokilla 1–6, missä sitä opiskeli syyslukukaudella 2016 yhteensä 71 % oppilaista joko yhteisenä tai vapaaehtoisena vieraana kielenä. Muita vieraita kieliä opiskeli samaan aikaan 18 % oppilaista. Vuosiluokilla 7–9 englantia opiskeli käytännössä kaikki oppilaat (Tilastokeskus 2017).

Nyt tehtävän arvioinnin tavoitteena on saada luotettavaa, kansallista tietoa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014) asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta koulutusjärjestelmän nivelvaiheessa eli oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun. Kyseessä on pitkittäistutkimus, mikä tarkoittaa, että samat oppilaat arvioidaan uudelleen 9. vuosiluokan päättövaiheessa. Keskeisiä kysymyksiä arvioinnissa ovat oppilaiden kielitaito POPS 2014:n kuvaamilla sisältöalueilla (taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä). Lisäksi ollaan kiinnostuneita siitä, mitä oppilaat tekevät kehittääkseen kielenopiskelutaitojaan ja kielitietoisuuttaan, asettavatko he esimerkiksi tavoitteita omalle oppimiselleen ja miten he hyödyntävät erilaisia oppimisympäristöjä. Oppimistulosten yhteys oppilaan taustatekijöihin ja oppimisympäristön piirteisiin tuo puolestaan tietoa koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta.

Arviointi toteutetaan sähköisesti, kannettavan tai pöytätietokoneen avulla. Opetussuunnitelman mukaan kielenopetuksen tulisi myös edesauttaa oppilaitten monilukutaidon kehittymistä (POPS 2014, 219). Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa kielenarviointia autenttisissa tilanteissa (POPS 2014, 221).

Arvioinnin tulokset julkaistaan keväällä 2019.

Tietosuojaseloste rehtoreille

Tietosuojaseloste opettajille

Tietosuojaseloste oppilaille

Lisätietoa arvioinnista:
projektipäällikkö Marita Härmälä, puh. 029 533 5560, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Tiedot

Alkaa:
1.8.2017
Loppuu:
31.5.2019
Tapahtumaluokka:

Sulje