Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Maahanmuuttajien koulutuspalvelujen teema-arviointi

1.1.201231.5.2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteuttaa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulutuspalveluja koskevan arvioinnin. Hankkeen tavoitteena on arvioida, miten opetuksen ja koulutuksen järjestäjät pystyvät tarjoamaan maahanmuuttajataustaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille – joista arvioinnissa käytetään käsitettä oppija – yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaikille yhteiseen koulutukseen, tukemaan heitä koulutuksen aikana ja mahdollistamaan heille koulutuksen tavoitteiden saavuttamisen. Koulutusjärjestelmän ja maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen kehittämisen kannalta hankkeen tarkoituksena on siten tuottaa arviointitietoa siitä, mitkä ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuudet toteuttaa kaikille yhteistä, kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin perustuvaa koulutustehtävää.

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden integroituminen olemassa olevaan koulutusjärjestelmään mahdollisimman varhain, sujuvasti ja joustavasti edellyttää koulun opetuskielen opetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen sekä lukioon ja ammatillisiin opintoihin valmistavien koulutusten lisäksi myös muita oppijan yksilölliset tarpeet huomioivia koulutukseen ja kotoutumiseen liittyviä tukitoimia.  Arvioinnissa tarkastellaan, missä määrin opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tarjoavat näitä koulutus- ja tukipalveluja ja miten tarpeellisina ja riittävinä ne niitä pitävät.

Arviointi kohdistuu opetukseen ja koulutukseen, jota annetaan esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa ja joka perustuu Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi arvioinnissa ovat mukana perusopetukseen valmistava opetus ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus koulutusjärjestelmää täydentävinä toimintoina. Empiirisen aineiston ovat tuottaneet itsearviointina opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, koska heillä on keskeinen rooli myös arviointitulosten kehittävässä toimeenpanossa. Monipuolisen kokonaiskuvan varmistamiseksi hankkeessa on noudatettu monitahoarvioinnin periaatetta: aineistoa on kerätty opetuksen ja koulutuksen järjestäjille suunnatun arviointikyselyn ja arviointikäyntien lisäksi myös olemassa olevien asiakirjojen ja tilastojen avulla. Täydentävää tietoa on hankittu myös opettajille ja toisen asteen maahanmuuttajataustaisille oppijoille suunnatun kyselyn ja arviointikäyntien yhteydessä tehtyjen haastattelujen avulla.

Arviointi toteutetaan vuosien 2012–2014 aikana ja julkaistaan keväällä 2015.

 

Yhteyshenkilöt KARVIssa

 

Suunnittelija Tuula Pirinen

puh. 029 533 5521, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Arviointiryhmän puheenjohtaja Katri Kuukka

puh. 029 533 5516, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Tiedot

Alkaa:
1.1.2012
Loppuu:
31.5.2015
Tapahtumaluokka:

Sulje