Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Merenkulkualan koulutuksen arviointi

1.5.201531.8.2017

Suomalaisen merenkulun koulutusta, pätevyysasiakirjojen myöntämistä ja vahdinpitoa ohjaavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimus (STCW) ja sopimukseen pohjautuva merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskeva direktiivi 2008/106/EY. Sopimuksen ja direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa kansainvälisellä tasolla merenkulkijoiden koulutus ja määritellä eriasteisiin pätevyysasiakirjoihin vaadittava vähimmäisosaaminen. Yleissopimus edellyttää, että IMO hyväksyy jokaisen maan koulutus- ja pätevyysasiakirjajärjestelmän sekä niiden laatujärjestelmän riippumattoman arvioinnin perusteella. Riippumatonta tahoa edustaa tässä arvioinnissa Karvi. Arviointi on toteutettava joka viides vuosi ja arvioinnin tulokset raportoidaan IMO:lle ja Euroopan unionille. Vain IMO:n hyväksymällä koulutusyksiköllä on oikeus antaa kansainväliseen pätevyysasiakirjaan johtavaa koulutusta.

Arviointi toteutetaan yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) kanssa ajalla toukokuu 2015–elokuu 2017. Arviointi kohdistuu merenkulkualan koulutusta tarjoaviin ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Arvioinnilla varmistetaan, että suomalaista merenkulkualan koulutusta tarjoavilla organisaatioilla on toimivat laatujärjestelmät ja -menettelyt vähintään STCW-yleissopimuksen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) laatukriteerit täyttävän koulutuksen toteuttamiseksi ja että koulutusyksikkö täyttää STCW-yleissopimuksen vaatimukset. Kansallisena painopistealueena arvioidaan simulaattorikoulutusta. Arvioinnin toteuttaa Karvin nimittämä ulkopuolinen arviointiryhmä.

Arviointi perustuu koulutusorganisaation tekemään itsearviointiin, tausta-aineistoon ja arviointiryhmän tekemään arviointikäyntiin. Koulutusyksikkökohtaiset arviointikäynnit toteutetaan ajalla huhtikuu 2016 – tammikuu 2017.

Arviointia koskeva kansallinen raportti valmistuu syksyllä 2017 ja Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) raportoi arvioinnin tulokset kansainväliselle merenkulkualan järjestölle IMO:lle (International Maritime Organization) ja EU:lle.

 

Yhteyshenkilöt Karvissa

Aila Korpi (koko hanke), puh. 02953  35536, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Touko Apajalahti, puh. 02953 35502, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Mirella Nordblad (ruotsinkieliset koulutusyksiköt), puh. 02953 35541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Tiedot

Alkaa:
1.5.2015
Loppuu:
31.8.2017
Tapahtumaluokka:

Sulje