Karvi.fi

Ladataan Tapahtumat

« All Tapahtumat

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa

09/2017 - 10/2021

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa arviointihankkeen Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa. Arviointi kohdistuu koulutusjärjestelmän nivelvaiheiden toimivuuteen ja siten koulutusjärjestelmän kykyyn turvata nuorille koulutus ja joustavat siirtymät koulutustasolta toiselle sekä ennaltaehkäistä syrjäytymisriskejä.

Nivelvaiheiden ohjauksen ja erilaisten koulutusten järjestäjien roolin ja keskinäisen yhteistyön ja toimivuuden lisäksi arviointi tuottaa tietoa opiskelijavirroista, koulutusjärjestelmän kyvystä tukea opiskelijoiden elämänhallintaa, valintoja ja mahdollistaa opintopolut, joissa voidaan joustavasti yhdistää opiskelua ja työntekoa sekä hakeutua jatko-opintoihin ja työelämään. Nivelvaiheisiin liittyvän ohjauksen ja koko järjestelmän toimivuutta tarkastellaan opetustoimen lisäksi myös työ- ja elinkeinohallinnon ja nuorisotoimen kannalta. Hanke kattaa koko koulutusjärjestelmän nivelvaiheet.

Arvioinnin suunnitteluvaihe toteutetaan syksyn 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana. Suunnitteluryhmän kokoonpano on seuraava:

Goman Jani, arviointineuvos, Karvi
Hietala Risto, erikoissuunnittelija, Karvi
Hilpinen Merja, ylitarkastaja, OKM, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
Kjäldman Ismo-Olav, rehtori, Leppävaaran lukio, Espoo
Kuisma Pirjo, koulutuksen kehittämispäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
Niinistö-Sivuranta Susanna, kehitysjohtaja, Helsingin yliopisto
Nygård Ann-Sofie, Elevhandledare, Borgaregatans skola, Vasa
Nykänen Seija, rehtori, Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä
Pantsar Tytti, kehittämispäällikkö, Suomen Kansanopistoyhdistys
Piilonen Heikki, opinto-ohjaaja, Oulun seudun ammattiopisto
Rumpu Niina, arviointiasiantuntija, Karvi
Siippainen Mikko, opinto-ohjaaja, Kaukajärven koulu, Tampere
Toni Anna, erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö
Vuorinen Raimo, projektipäällikkö, Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Syksyn aikana järjestetään kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia sidosryhmille. Arvioinnin toteutusvaihe käynnistyy 2018 ja jakautuu seuraavalle neljälle vuodelle.

Lisätietoja:

Jani Goman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh: 029 533 5505

Niina Rumpu, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh: 029 533 5525

Tarkemmat tiedot

Alkaa:
09/2017
Loppuu:
10/2021
Tapahtumaluokka:

Sulje