Karvi.fi

Ladataan Tapahtumat

« All Tapahtumat

Perusopetuksen oppimistuloksien pitkittäisarviointi, ensimmäinen vaihe

11/2016 - 09/2020

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa perusopetuksen oppimistuloksien pitkittäisarvioinnin, jonka ensimmäinen vaihe on vuosien 2016–2020 aikana. Arvioinnin tavoitteena on saada tietoa oppilaiden osaamistasosta äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi, ruotsi ja suomi toisena kielenä) ja matematiikan taidoissa peruskoulun aloitusvaiheessa ja alkuopetuksen jälkeen. Samalla arvioidaan osaamistason kehittymistä ja laaja-alaista osaamista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

Arvioinnin kohderyhmänä ovat ensimmäisen luokan vuonna 2018 aloittavat oppilaat. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa osaamistaso arvioidaan kaksi kertaa. Oppilaiden osaaminen arvioidaan ensimmäisen kerran heti ensimmäisen luokan syksyllä, ja heidän osaamistaan seurataan arvioinnilla kolmannen luokan alussa. Näin saadaan tietoa alkuopetusvaiheen osaamiskehityksestä.

Hankkeen myöhemmissä vaiheissa voidaan seurata samojen oppilaiden osaamisen kehityskaarta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa kuudennen luokan jälkeen ja yhdeksännen luokan lopulla – ja mahdollisesti jopa toisen ja kolmannenkin asteen opinnoissa.

Ensimmäisen luokan arvioinnin jälkeen julkistetaan väliraportti ja kolmannen luokan arvioinnin jälkeen loppuraportti.

Yhteyshenkilö Karvissa:

Annette Ukkola, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 050 314 2096

Tarkemmat tiedot

Alkaa:
11/2016
Loppuu:
09/2020
Tapahtumaluokka:

Sulje