Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Ruotsin kielen opettajankoulutuksen arviointi

1.3.201530.4.2017

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa ruotsin kielen opettamiseen pätevöittävää opettajankoulutusta koskevan arvioinnin vuosien 2015–2017 aikana. Arvioinnin tavoitteena on selvittää seuraavien opettajaksi pätevöittävien koulutusten sekä ruotsin kielen yliopistollisen, pääaine- ja sivuainetasoisen opetuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita ruotsin kielen opettamisen tulevaisuuden näkökulmasta:

  • ruotsin kielen aineenopettajaksi pätevöittävä pedagoginen koulutus
  • luokanopettajaksi pätevöittävä koulutus
  • kielikylpyopettajaksi pätevöittävä koulutus
  • ammatillinen opettajankoulutus (suuntauksena ruotsin kielen opettaja)
  • ruotsin kielen oppiaineen koulutus

Arvioinnissa keskitytään kolmeen teemaan. Ensimmäisen, laajimman teeman tavoitteena on luoda kokonaiskuva opettajankoulutuksen sisällöistä sekä sen laadusta ja ajantasaisuudesta. Ajantasaisuutta tarkastellaan erityisesti uusien perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteiden näkökulmasta. 1.8.2016 käyttöön otettavissa opetussuunnitelmaperusteissa B1-ruotsin opiskelu siirtyy alkamaan perusopetuksen alaluokilla. Ruotsin kielen opetusta voidaan uudessa tilanteessa toteuttaa joko alakoulun opetuksena, jolloin sitä voi opettaa luokanopettaja, tai aineenopetuksena, jolloin sitä opettaa ruotsin kielen aineenopettaja.

Toisen teeman tavoitteena on selvittää, miten ruotsin opetusta järjestetään erityisesti perusopetuksessa ja millaisia vaikutuksia sillä on opettajankoulutukseen. Kolmannessa teemassa keskitytään ruotsia opettavien opettajien peruskoulutuksen aikaiseen opinto-ohjaukseen, työllistymisnäkymiin ja ammatillisuutta kehittävään täydennyskoulutukseen.

Arvioinnin pääaineisto muodostuu opettajankoulutusohjelmien henkilökuntien ja opiskelijoiden suorittamista itsearvioinneista, itsearviointeja täydentävistä arviointihaastatteluista sekä koulutusohjelmien opetussuunnitelmien sisällönanalyyseistä. Opetuksen järjestämistä koskevan arviointiteeman selvittämisessä hyödynnetään Oulun yliopiston keväällä 2016 suorittamaa kyselytutkimusta, jossa selvitettiin opettajien työllistymistä ja ruotsin kielen opetuksen järjestelyjä Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevissa kunnissa. Vertailutietoa etelämmässä sijaitsevista, erikokoisista kunnista kerätään satunnaisesti valituille sivistysjohtajille suunnatulla puhelinkyselyllä. Ruotsin kielen opetuksen nykytilaa sekä täydennyskoulutuksen saatavuutta eri puolilla Suomea arvioidaan myös ruotsin kielen opettajille suunnatulla kyselyllä yhteistyössä ruotsin kielen opettajien ammattijärjestön kanssa.

Arvioinnissa painotetaan kehittävän arvioinnin näkökulmaa, jolloin tavoitteena on tuottaa alusta alkaen arviointitietoa, joka palvelee sekä koulutusohjelmien omaa kehittämistyötä että tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan koulutusten nykytilasta. Arviointiaineistoa kerätään osallistamalla sekä koulutusten henkilökuntaa että opiskelijoita.

Arviointi julkaistaan keväällä 2017.

Korkeakoulujen arviointijaosto nimitti marraskuussa 2015 ulkoisista teema-alueen asiantuntijoista koostuvan arviointiryhmän, jonka vastuulla on sekä arvioinnin suunnittelu että toteutus. Asiantuntijaryhmän jäsenillä on työtehtäviensä kautta kokemusta ruotsin kielen opettajankoulutuksesta, luokanopettajakoulutuksesta, kielikylpyopettajankoulutuksesta, kuntatason opetuksen järjestämisestä sekä kieltenopettajien täydennyskoulutuksesta. Arviointiryhmään nimettiin seuraavat henkilöt:

Arviointiryhmän puheenjohtaja

Dekaani, pohjoismaisen filologian professori Paula Rossi, Oulun yliopisto

Arviointiryhmän jäsenet

Ohjaava opettaja, ruotsin kielen aineenopettaja ja Suomen ruotsinopettajat ry:n edustaja Anne Ainoa, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Koulutussihteeri, ruotsin ja saksan aineenopettaja Olli Eloranta, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry

Ruotsin kielen kielikylpyopettaja Marita Grandell, Taivallahden peruskoulu

Erityisasiantuntija Minna Lindberg, Kuntaliitto (Opetus ja kulttuuri)

Sivistysjohtaja Arto Sihvonen, Lieksan kaupunki

Kasvatustieteiden opiskelija (luokanopettajan koulutus) ja aineenopettajaopiskelija (ruotsin kieli) Jonna Tollola, Jyväskylän yliopisto


Lisätietoa arvioinnista

Projektipäällikkö, arviointiasiantuntija Outi Hakola

etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5539

Tiedot

Alkaa:
1.3.2015
Loppuu:
30.4.2017
Tapahtumaluokka:

Sulje