Karvi.fi

Ladataan Tapahtumat

« All Tapahtumat

Toisen kotimaisen kielen – finska – oppimistulosten arviointi ruotsinkielisissä kouluissa 6. vuosiluokalla keväällä 2018

09/2016 - 06/2019

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa maalis-huhtikuussa 2018 suomi toisena kielenä – finska -oppimistulosten arvioinnin ruotsinkielisissä kouluissa peruskoulun 6. vuosiluokalla.

Suomi toisena kielenä – A-finskan opetus alkaa 3. vuosiluokalla ja tapahtuu kahdessa eri ryhmässä riippuen siitä, minkä opetusryhmän oppilas on valinnut. Suomea vieraana kielenä lukeva oppilas (A-fi) tulee ruotsinkielisestä perheestä eikä puhu suomea kotona. Äidinkielenomaista suomea lukeva oppilas (Mofi) elää kaksikielisessä kodissa ja puhuu molempia kieliä sekä on jo varhain ollut kosketuksessa suomalaiseen kulttuuriin. Arvioinnissa ovat mukana molemmat opetusryhmät, sekä A-fi että Mofi.

Arvioinnin tavoitteena on saada luotettavaa tietoa suomen kielen taidoista ruotsinkielisissä kouluissa. Kuinka moni oppilas saavuttaa 6. vuosiluokan päätteeksi finska A-oppimäärän hyvää osaamista kuvaavan arvosanan 8 (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 210, 215)? Löytyykö eroja osa-alueissa Taito toimia vuorovaikutuksessa, Taito tulkita tekstejä ja Taito tuottaa tekstejä?

Suomessa on noin 170 ruotsinkielistä koulua, joissa on vuosiluokat 1–6, noin 25 koulua, joissa on luokat 7–9 ja noin 20 yhtenäiskoulua. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa oppilaista vaihtaa koulua aloittaessaan 7. luokan, jolloin oppilaiden pitäisi olla samalla taitotasolla (LP2014, 53). Arviointi tässä nivelkohdassa on täten tärkeä oppilaan tulevia finskan opintoja ajatellen.

Arvioinnilla halutaan myös tukea finskan opetuksen kehittämistä, parantaa oppimisen edellytyksiä, selvittää opetuksen tasa-arvoisuutta suomenruotsalaisissa kouluissa ja tutkia taustatekijöitä, jotka voivat vaikuttaa oppimistuloksiin.

Tämä on ensimmäinen kokonaan sähköinen arviointi Karvissa. Opetussuunnitelman mukaan kielenopetuksen tulisi myös edesauttaa oppilaitten monilukutaidon kehittymistä (LP2014, 196). Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa kielenarviointia autenttisissa tilanteissa (LP2014, 197).

Arvioinnin tulokset julkaistaan keväällä 2019.

Lisätietoa arvioinnista:
projektipäällikkö Carola Åkerlund
etunimi.sukunimi@karvi.fi, 029533 5554

Tarkemmat tiedot

Alkaa:
09/2016
Loppuu:
06/2019
Tapahtumaluokka:

Sulje