Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Utvärdering av genomförandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen 2018

6.10.201731.12.2018

NCU utvärdera genomförandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen före slutet av 2018. Utvärderingen har till uppgift att bedöma om Lärarutbildningsforumets verksamhetssätt och processer, riktlinjerna i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen samt utvecklingsprojekt inom lärarutbildning finansierade av undervisnings- och kulturministeriet som helhet har varit ett fungerande sätt att utveckla lärarutbildningen. Utöver den utvärderingsinformation som produceras är målet att stödja förnyelseprocessen för lärarutbildningen genom att sammanföra aktörer till en gemensam diskussion om praktiskt främjande av riktlinjerna för utveckling av lärarutbildningen.

 

 

Utvärderingens mål

Syftet med utvärderingen är att stödja och följa upp åtgärden för att förnya lärarutbildningen. Utvärderingen producerar information om huruvida Lärarutbildningsforumet, utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen och finansierade utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen har varit ett fungerande sätt för att främja en sådan förändring i grundutbildningen, introduktionsutbildningen och fortbildningen för lärare som ställts upp som mål i spetsprojektet Kompetens och utbildning och för forumet. Dessutom produceras information om faktorer som främjar och förhindrar förnyelsen av lärarutbildningen. Ett av utvärderingsmålen är att tillsammans med projektaktörerna diskutera metoder för att främja projektens effektivitet. Det yttersta målet för är att stödja aktörer inom lärarutbildningen i en långsiktig utveckling av lärarutbildningen. Utvärderingen producerar en lägesbild om det skede i verkställandet där utvecklingsprogrammet och utvärderingsprojekten inom lärarutbildningen befinner sig år 2018.

Utvärderingen är målbaserad, och verkställandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen bedöms i relation till spetsprojektets och Lärarutbildningsforumets ursprungliga mål. En central del av utvärderingen är att tillsammans med lärarutbildare och lärarutbildningens intressentgrupper diskutera i vilket skede av förverkligandet av de strategiska utvecklingsmålen i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen vi befinner oss i och vilka utvecklingssteg som behövs för att de gemensamt uppställda målen ska förverkligas. I detta syfte diskuterar utvärderingsgruppen med aktörerna inom lärarutbildningen det praktiska genomförandet av reformprocessen inom lärarutbildningen, som prioriteringen av målen i utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen, tidsplanering, projektens roll i att uppnå målen, hinder för utvecklingen och olika aktörers roll i reformprocessen.

 

 

Planeringsgrupp och utvärderingsgrupp

För planering av utvärderingen utnämnde NCU hösten 2017 en planeringsgrupp som förberedde den bifogade projektplanen[1]. Ordförande för planeringsgruppen var professor Jouni Välijärvi från Jyväskylä universitet. Medlemmarna i gruppen var ledande rektor Heikki Happonen från Joensuun normaalikoulu, universitetslektor Johanna Heikka från Nyslottcampuset vid Östra Finlands universitet, studerande, generalsekreterare Susanna Jokimies från Helsingfors universitet och Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL, direktör Asko Karjalainen från Oulun ammattikorkeakoulu, forskningschef Minna Kivipelto från Institutet för hälsa och välfärd THL, direktör Tuomo Laitila från RFV-området i Västra och Inre Finland, professor, forskningsdirektör Hannele Niemi från Helsingfors universitet och professor Eero Ropo från Tammerfors universitet.

För det praktiska genomförandet av utvärderingen utsåg NCU en utvärderingsgrupp i december 2017. Utvärderingsgruppens ordförande är professor, forskningsdirektör Hannele Niemi från Helsingfors universitet. Medlemmarna i utvärderingsgruppen är gymnasielinjens chef Tapio Erma från Esbo stad, professor Lasse Lipponen från Helsingfors universitet, överlärare Martti Pietilä (pensionerad) från Oulun ammattikorkeakoulu, studerande Riikka Rintala från Jyväskylä universitet, professor Heli Ruokamo från Lapplands universitet och överinspektör för utbildningsväsendet Toni Saarivirta från regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Utvärderingsgruppens arbete stöds av projektledaren, utvärderingsrådet Sirpa Moitus samt utvärderingsexpert Tarja Frisk från NCU.

Mer information:

projektledaren, utvärderingsrådet Sirpa Moitus, sirpa.moitus@karvi.fi, +358 29 533 5518

utvärderingsexpert Tarja Frisk, tarja.frisk@karvi.fi, +358 29 533 5504

 

Länkar:
Lärarutbildningsforumet
Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen
Opettajankoulutuksen rahoitetut kehittämishankkeet
Osaaminen ja koulutus -kärkihanke

 

 

 

Tiedot

Alkaa:
6.10.2017
Loppuu:
31.12.2018

Sulje