Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

 • Tämä tapahtuma on mennyt.

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa

1.9.201631.12.2019

Varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittäminen sekä järjestäjien tukeminen itsearvioinnissa ovat keskeinen osa Karvin lakisääteisiä tehtäviä.

Varhaiskasvatuksen arviointi on ajankohtainen asia monella tapaa. Suomesta on puuttunut kansallinen käsitys varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä varhaiskasvatuksen laadun tekijöistä. Suomessa ei ole ollut yhtenäistä laadunarvioinnin ja seurannan järjestelmää ja lisäksi varhaiskasvatuksen arviointiin suuntautuvia koulutussisältöjä on ollut tarjolla varsin rajallisesti. (OECD Starting Strong IV Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care Country Note Finland, 2016.)

Näistä lähtökohdista varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittäminen tuli osaksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tehtävää vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Karvin tehtäväksi kehittää varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä.

Karvissa alkoi vuonna 2017 hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa sekä välineitä varhaiskasvatuksen itsearvioinnin ja laadunhallinnan tueksi.

 

Hankkeen tehtävät ovat:

 • Laatia varhaiskasvatuksen teoreettinen jäsennys
 • Määrittää varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit
 • Kehittää digitaalinen arviointijärjestelmä varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien tueksi
 • Tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia itsearvioinnissa kouluttamalla ja opastamalla

 

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa ja sitä varten on perustettu ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä.

 

Hankkeen I vaihe:

 • Varhaiskasvatuksen laadun ja sen arvioinnin teoreettisen jäsennyksen laatiminen sekä laadun indikaattorien määrittely.
 • Työn pohjaksi laadittu taustaselvitys ”Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila” julkaistiin syksyllä 2017
 • Hankkeen asiantuntijaryhmä aloitti työnsä syksyllä 2017
 • I vaihe valmistuu syksyllä 2018

Hankkeen II vaihe:

 • Digitaalisen laadunarviointijärjestelmän kehittäminen kuntien itsearvioinnin tueksi.
 • Järjestelmän kautta Karvi voi kerätä kansallista arviointiaineistoa.
 • II vaiheen suunnittelutyö on käynnistynyt

 

Lisätietoja:

Arviointiasiantuntija Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543

Arviointiasiantuntija Laura Repo, puh. 029 533 5553

sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Tiedot

Alkaa:
1.9.2016
Loppuu:
31.12.2019
Tapahtumaluokka:

Sulje