Karvi.fi

Ladataan Tapahtumat

« All Tapahtumat

Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa (Yrtti-hanke)

02/2017 - 12/2018

TAVOITTEET

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa toimintakulttuurin tasolla edistävistä ja estävistä tekijöistä ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Aihetta lähestytään opiskelijoiden ja yrittäjien näkökulmasta.

Tiedon lisäksi tuotetaan keskustelumahdollisuuksia yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi ja vuorovaikutuksen parantamiseksi eri toimijatasojen ja toimijoiden välillä.


TOTEUTUS

Arviointi toteutetaan moninäkökulmaisesti, useita eri aineistoja hyödyntäen. Arvioinnin aikana kerätään tietoa kyselyin ja haastatteluin, työpajoin sekä olemassa oleviin aineistoihin perehtyen. Arvioinnin tuloksia julkistetaan läpi hankkeen aiheeseen liittyvissä tilaisuuksissa, kirjallisina yhteenvetoina ja palautteet ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja korkeakouluille. Loppuraportoinnissa otetaan huomioon moninäkökulmainen arviointiasetelma ja eri tahojen tiedon tarpeet.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Karvin arviointiasiantuntijat Johanna Kolhinen ja Juha Vettenniemi. Arvioinnin tueksi on nimetty ulkoinen asiantuntijaryhmä.

Hankesuunnitelma

Esite


AIKATAULU

Arviointi toteutetaan vuosien 2017–2018 aikana kolmessa vaiheessa. Arviointi koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja.


AJANKOHTAISTA

  • Lokakuu 2017: Opiskelijakyselyt, avautuvat 2.10.2017, kyselyn jakelu: ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut
  • Alkuvuosi 2018: Järjestäjäkohtainen pikapalaute, ammatillinen koulutus ja korkeakoulut


ULKOINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ

Asiantuntijaryhmän jäsenet 1.4.2017–31.5.2018:

Opiskelijayrittäjyyden asiantuntija Tapio Auvinen (Nuori Yrittäjyys ry)
Kehitysjohtaja Jatta Herranen (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)
Kasvatustieteen professori (emeritus) Esa Poikela (Lapin yliopisto, Dosentti Tampereen yliopisto)
Toimitusjohtaja Matti Petteri Pöntiö (Helsinki Think Company)
Director of Entrepreneurship Elena Ruskovaara (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
Johtaja Veli-Matti Lamppu (Suomen Yrittäjät ry)
Rehtori Vesa Taatila (Turun ammattikorkeakoulu)
Innovaatiojohtaja Elina Ylikoski (Humanistinen ammattikorkeakoulu)


YHTEYSHENKILÖT

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@karvi.fi

Arviointiasiantuntija Johanna Kolhinen, puh. 029 533 5534

Arviointiasiantuntija Juha Vettenniemi, puh. 029 533 5547

Tarkemmat tiedot

Alkaa:
02/2017
Loppuu:
12/2018
Tapahtumaluokka:

Sulje