Karvi.fi

Ladataan Tapahtumat

« All Tapahtumat

Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa (Yrtti-arviointi)

02/2017 - 12/2018

 

Karvi toteuttaa Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa (Yrtti) -arvioinnin vuoden 2018 loppuun mennessä. Yrtti-arvioinnin keskiössä on yrittäjyysopinnot, yrittäjyyttä tukeva toimintakulttuuri ja opiskelijoiden yrittäjyyden oppimisen kokemus. Arviointi toteutetaan moninäkökulmaisesti useita erilaisia aineistoja hyödyntäen.

 TAVOITTEET

Yrtti-arviointi tuottaa tietoa yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa toimintakulttuurin tasolla edistävistä ja estävistä tekijöistä ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Aihetta lähestytään opiskelijoiden, yrittäjien, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen näkökulmista.

Tiedon lisäksi tuotetaan keskustelumahdollisuuksia yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi ja vuorovaikutuksen parantamiseksi yrittäjyyttä edistävien toimijoiden välillä.

ARVIOINNIN TOTEUTUS

Arviointi toteutetaan vuosien 2017–2018 aikana kolmessa vaiheessa. Arviointi koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja lähes kaikkia korkeakouluja. Arvioinnin tulokset julkaistaan Yrittäjyyskasvatuspäivillä 3.10.2018. Raportti julkaistaan vuoden 2018 loppupuolella.

Arvioinnin ensimmäinen vaihe: Tausta-aineistot: kevät 2017

Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin arvioinnin taustaksi aineisto kaikilta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä, joilla oli keväällä 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa. Järjestäjiltä kerättiin perustiedot järjestäjän toteuttamasta yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnasta, yrittäjyyteen liittyvästä alueellisesta yhteistyöstä sekä yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan vastuuhenkilöistä.

OKM on kerännyt vuosina 2015–2016 kaikki korkeakoulut kattavan itsearviointiaineiston yrittäjyyden tukemisen toiminnoista. Lisäksi OKM on toteuttanut aineistoon perustuvan seurantakyselyn keväällä 2017. Yrtti-hankkeessa hyödynnetään tätä aineistoa.

Ensimmäisen vaiheen tiedonkeruussa etsittiin myös tietoja koulutuksen järjestäjien yrittäjyyskasvatuksesta ja innovaatiotoiminnasta Nuori yrittäjyys ry:n, YES-verkoston, Suomen Yrittäjät ry:n tilastoista ja alueellisista yrittäjyyskasvatusstrategioista.

 

Arvioinnin toinen vaihe: Opiskelijakysely: syksy 2017

Toisessa vaiheessa yrittäjyyttä edistäviä ja estäviä tekijöitä tarkasteltiin opiskelijoiden näkökulmasta. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittajat sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen perustutkinto-opiskelijat. Opiskelijakyselyt toteutettiin ammatilliselle ja korkeakoulusektorille samalla teemarungolla, mutta räätälöidyillä kysymyksenasetteluilla. Kyselyt sisälsivät yrittäjyys- ja innovaatio-opintoihin ja toimintakulttuuriin liittyviä kysymyksiä. Opiskelijakyselyiden tuloksista koottiin järjestäjä- ja korkeakoulukohtainen palaute, jolloin ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut saivat käyttöönsä omaa toimintaansa koskevat tulokset.

Arvioinnin kolmas vaihe: Toimintakulttuuri: kevät 2018

Arvioinnin kolmannessa vaiheessa opiskelijakyselyn tuloksia syvennettiin arviointivierailuilla ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Arviointivierailuilla järjestettiin teemaryhmähaastatteluita opiskelijoille, opettajille, yrittäjyyskasvatuksesta vastaaville (korkeakoulut) ja johdolle. Lisäksi Karvi järjesti yhdessä Suomen Yrittäjät ry:n, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n sekä Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI:n kanssa yhteistyössä alueellisten Yhdessä Yrittämään! -tilaisuuksien sarjan viidellä eri paikkakunnalla.

Alueellisten aineistojen perusteella syvennetään ymmärrystä toimintakulttuurin ulottuvuuksien toimivuudesta, niihin sisältyvistä esteistä ja mahdollisuuksista sekä laaditaan kehittämissuosituksia.

Yhdessä yrittämään! -tilaisuuksien aineistot:

Arvioinnin keskeiset johtopäätökset ja kehittämissuositukset esiteltiin vuoden 2018 YKTT-päivillä Lahdessa 3.10.2018.

Muita esityksiä:

Löytyykö sinun oppilaitoksestasi, korkeakoulustasi tai alueeltasi yrittäjyyden edistämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä? Voit ehdottaa niitä lisättäväksi Karvin Hyvät käytännöt-portaaliin.

Arvioinnin käytännön toteutuksesta vastaavat arviointiasiantuntijat Juha Vettenniemi ja Mira Huusko sekä arviointisuunnittelijat Raisa Hievanen ja Anni Tuurnas. Arvioinnin tueksi on nimitetty ulkoinen asiantuntijaryhmä.

ULKOINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ

Asiantuntijaryhmän jäsenet 1.4.2017–31.12.2018:

Opiskelijayrittäjyyden asiantuntija Tapio Auvinen (Aamumehu)
Kehitysjohtaja Jatta Herranen (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)

Digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä (Suomen Yrittäjät ry) (7.9.2018 alkaen)
Kasvatustieteen professori (emeritus) Esa Poikela (Lapin yliopisto, dosentti Tampereen yliopisto) (31.5.2018 asti)
Toimitusjohtaja Matti Petteri Pöntiö (Helsinki Think Company)
Director of Entrepreneurship Education Elena Ruskovaara (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
Toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry)
Rehtori Vesa Taatila (Turun ammattikorkeakoulu) (31.5.2018 asti)
Toimitusjohtaja Elina Ylikoski (Jyväskylän Yritystehdas Oy)

YHTEYSHENKILÖT

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@karvi.fi

Arviointiasiantuntija Mira Huusko, puh. 029 533 5565

Arviointiasiantuntija Juha Vettenniemi, puh. 029 533 5547

Tarkemmat tiedot

Alkaa:
02/2017
Loppuu:
12/2018
Tapahtumaluokka:

Sulje