Ladataan Arvioinnit

Tulevat Arvioinnit

Arvioinnit Search and Views Navigation

Events List Navigation

Elintarvikealan ja pintakäsittelyalan oppimistulosten arvioinnit

01/2011 - 12/2014

Elintarvikealan ja pintakäsittelyalan perustutkintojen oppimistulosten arviointi toteutettiin ajalla elokuu 2011 – kesäkuu 2014. Arviointiaineisto koottiin ammattiosaamisen näytöistä ja niiden järjestämistä…

Lue lisää »

Helsingin yliopiston laatujärjestelmän auditointi

01/2014 - 02/2015

Helsingin yliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutettiin ajalla tammikuu 2014 – helmikuu 2015. Nelipäiväinen auditointivierailu toteutettiin lokakuussa 2014. Helsingin yliopiston valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Turun yliopiston laatujärjestelmän auditointi

01/2014 - 02/2015

Turun yliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutettiin ajalla tammikuu 2014 – helmikuu 2015. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutettiin lokakuussa 2014. Turun yliopiston valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Kotitalouden oppimistulosten arviointi perusopetuksen 9. vuosiluokalla

02/2013 - 03/2015

Kotitalouden oppimistulosten arviointi on ensimmäinen Suomessa toteutettu oppimistulosten arviointi tässä oppiaineessa. Arvioinnin tavoitteena oli saada luotettava yleiskuva opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden…

Lue lisää »

Tampereen yliopiston laatujärjestelmän auditointi

02/2014 - 03/2015

Tampereen yliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutettiin ajalla helmikuu 2014 – maaliskuu 2015. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutettiin marraskuussa 2014. Tampereen yliopiston valitsema valinnainen auditointikohde…

Lue lisää »

Kajaanin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi

12/2013 - 03/2015

Kajaanin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutettiin ajalla joulukuu 2013 – maaliskuu 2015. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutettiin marraskuussa 2014. Kajaanin ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Vaasan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi

01/2014 - 03/2015

Vaasan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutettiin ajalla joulukuu 2013 – maaliskuu 2015. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutettiin marraskuussa 2014. Vaasan ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Lappeenrannan teknillisen yliopiston laatujärjestelmän auditointi

01/2014 - 04/2015

Lappeenrannan teknillisen yliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutettiin ajalla tammikuu 2014 – huhtikuu 2015. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutettiin marraskuussa 2014. Lappeenrannan teknillisen yliopiston valitsema…

Lue lisää »

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi perusopetuksen 9. vuosiluokalla (suomi äidinkielenä)

01/2013 - 04/2015

Äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointi järjestettiin kouluissa 9.4.2014. Arvioinnin tarkoituksena oli saada luotettava kuva äidinkielen ja kirjallisuuden osaamisen…

Lue lisää »

Maahanmuuttajien koulutuspalvelujen teema-arviointi

01/2012 - 05/2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteuttaa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulutuspalveluja koskevan arvioinnin. Hankkeen tavoitteena on arvioida, miten opetuksen ja koulutuksen…

Lue lisää »

JAMK:n konetekniikan ohjelma-arviointi (EUR-ACE)

02/2015 - 05/2015

Tekniikan alan ohjelma-arvioinnissa selvitetään, läpäiseekö Jyväskylän ammattikorkeakoulun konetekniikan koulutusohjelma arviointikriteerit ja voidaanko sille näin myöntää eurooppalainen EUR-ACE Bachelor -laatuleima. Arvioinnin projektipäällikkö…

Lue lisää »

Jyväskylän yliopiston laatujärjestelmän auditointi

01/2014 - 06/2015

Jyväskylän yliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutettiin ajalla tammikuu 2014 – kesäkuu 2015. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutettiin tammikuussa 2015. Jyväskylän yliopiston valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Karvi vastaa ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien ulkoisesta arvioinnista

04/2015 - 08/2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on käynnistänyt ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien ulkoisen arvioinnin. Sen tavoitteena on varmistaa laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin luotettavuus ja tuottaa kokonaiskuva…

Lue lisää »

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla (ruotsi äidinkielenä)

01/2013 - 09/2015

Äidinkielen ja kirjallisuuden (ruotsi) perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointi järjestettiin ruotsinkielisissä kouluissa 10.4.2014. Arvioinnin yhteydessä kokeiltiin myös sähköistä tiedonkeruuta. Arvioinnin kohteina…

Lue lisää »

Autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, tekstiili- ja vaatetusalan ja musiikkialan perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit

01/2012 - 12/2015

Autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, tekstiili- ja vaatetusalan ja musiikkialan perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit toteutetaan ajalla elokuu 2012–kesäkuu 2015.  Arviointiaineisto kootaan ammattiosaamisen…

Lue lisää »

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen väliset koulutuspolut ja työelämäyhteistyö

01/2014 - 12/2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteuttaa ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen välisiä koulutuspolkuja sekä työelämäyhteistyötä koskevan arvioinnin. Arvioinnissa tarkastellaan koulutuspoluille ja työelämäyhteistyölle…

Lue lisää »

Ammatillisten perustutkintojen uudistamisprosessin arviointi

11/2013 - 12/2015

Arvioinnissa tarkastellaan ammatillisten perustutkintojen uudistamiseen liittyneitä valmistelu- ja toimeenpanoprosesseja. Tavoitteena on arvioida vuosina 2007–2010 toteutetun ammatillisen koulutuksen perustutkintojen perusteiden, koulutuksen…

Lue lisää »

Seinäjoen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi

01/2015 - 02/2016

Seinäjoen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla tammikuu 2015 – helmikuu 2016. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan marraskuussa 2015. Seinäjoen ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde…

Lue lisää »

Satakunnan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi

03/2015 - 02/2016

Satakunnan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla maaliskuu 2015 – huhtikuu 2016. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan marraskuussa 2015. Satakunnan ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde…

Lue lisää »

Lapin yliopiston laatujärjestelmän auditointi

02/2015 - 02/2016

Lapin yliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla helmikuu 2015 – maaliskuu 2016. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan marraskuussa 2015. Lapin yliopiston valitsema valinnainen auditointikohde on…

Lue lisää »

Åbo Akademin laatujärjestelmän auditointi

01/2015 - 03/2016

Åbo Akademin laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla tammikuu 2015 – huhtikuu 2016. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan marraskuussa 2015. Åbo Akademin valitsema valinnainen auditointikohde on opetuksen kehittäminen.…

Lue lisää »

Tampereen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi

01/2015 - 03/2016

Tampereen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla tammikuu 2015 – maaliskuu 2016. Kolmipäiväinen auditointivierailu järjestetään marraskuussa 2015. Tampereen ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde…

Lue lisää »

Matematiikan oppimistulosten arviointi perusopetuksen 9. vuosiluokalla

10/2014 - 04/2016

Matematiikan perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointi esitestataan loka-marraskuun vaihteessa 2014 ja koe toteutetaan huhtikuussa 2015. Arvioinnin tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2016. Matematiikan…

Lue lisää »

Savonia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi

02/2015 - 04/2016

Savonia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla helmikuu 2015 – huhtikuu 2016. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan marras/joulukuussa 2015. Savonia-ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde on opiskelijan kokonaisvaltainen…

Lue lisää »

Saamen, romani- ja viittomakielen oppimistulosten arviointi

03/2014 - 05/2016

Saamen, romani- ja viittomakielen oppimistulosten arvioinnissa selvitetään, miten hyvin perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2004) asetetut tavoitteet on kussakin näistä kielistä saavutettu. Kukin…

Lue lisää »

Aalto-yliopiston auditointi

03/2015 - 06/2016

Aalto-yliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla maaliskuu 2015 – kesäkuu 2016. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan tammikuussa 2016. Aalto-yliopiston valitsema valinnainen auditointikohde on Tenure-track prosessi.…

Lue lisää »

Lahden ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi

03/2015 - 06/2016

Lahden ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla maaliskuu 2015 – kesäkuu 2016. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan helmikuussa 2016. Lahden ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Kestävän kehityksen oppimistulosten arviointi

05/2014 - 09/2016

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kestävän kehityksen oppimistulosten arvioinnin, jossa selvitetään, miten hyvin ammatillisten perustutkintojen perusteissa määritellyt kestävän kehityksen tavoitteet…

Lue lisää »

Hämeen ammattikorkeakoulun auditointi

03/2015 - 09/2016

Hämeen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla maaliskuu 2015 – syyskuu 2016. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan maaliskuussa 2016. Hämeen ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Centria-ammattikorkeakoulun auditointi

09/2015 - 10/2016

Centria-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla syyskuu 2015 – lokakuu 2016. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan huhtikuussa 2016. Centria-ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde on ammatillinen…

Lue lisää »

Laurea-ammattikorkeakoulun auditointi

12/2015 - 10/2016

Laurea-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla joulukuu 2015 – lokakuu 2016. Kolmipäiväinen auditointivierailu järjestetään maaliskuussa 2016. Laurean valitsema valinnainen auditointikohde on…

Lue lisää »

Metropolia Ammattikorkeakoulun auditointi

01/2016 - 02/2017

Metropolia Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla tammikuu 2016 – helmikuu 2017. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan marraskuussa 2016. Metropolia Ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Matematiikan osaamisen muuttuminen perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen aikana

01/2005 - 03/2017

Julkistamistilaisuus 14.3.2017 Tulosten julkistaminen (Youtube-video 1 t 46 min) Julkistamistilaisuuden ohjelma - johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö - johtaja…

Lue lisää »

Diakonia-ammattikorkeakoulun auditointi

03/2016 - 04/2017

Diakonia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla maaliskuu 2016 – kevät 2017. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan marraskuussa 2016.  Diakonia-ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde on…

Lue lisää »

Hanken Svenska handelshögskolanin uusinta-auditointi

05/2016 - 04/2017

Hanken Svenska handelshögskolanin laatujärjestelmän uusinta-auditointi toteutetaan ajalla toukokuu 2016 – huhtikuu 2017. Kaksipäiväinen auditointivierailu toteutetaan joulukuussa 2016. Hankenin  uusinta-auditointi kohdistuu kolmeen…

Lue lisää »

Saimaan ammattikorkeakoulun auditointi

02/2016 - 04/2017

Saimaan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla helmikuu 2016 – huhtikuu 2017. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan marraskuussa 2016. Saimaan ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde on…

Lue lisää »

Ruotsin kielen opettajankoulutuksen arviointi

03/2015 - 04/2017

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa ruotsin kielen opettamiseen pätevöittävää opettajankoulutusta koskevan arvioinnin vuosien 2015–2017 aikana. Arvioinnin tavoitteena on selvittää seuraavien…

Lue lisää »

Itä-Suomen yliopiston auditointi

02/2016 - 04/2017

Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla helmikuu 2016 – huhtikuu 2017. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan huhtikuussa 2017. Itä-Suomen yliopiston valitsema valinnainen auditointikohde on…

Lue lisää »

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit

08/2013 - 05/2017

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit toteutetaan ajalla elokuu 2013 – kesäkuu 2016.  Arviointiaineisto kootaan ammattiosaamisen…

Lue lisää »

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien itsearviointikäytänteet

12/2015 - 05/2017

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteiden arvioinnin keväällä 2016. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa…

Lue lisää »
+ Vie listatut arvioinnit

Sulje