Karvi.fi

Ladataan Tapahtumat
Etsi Tapahtumat

Kaikki käynnissä olevat arvioinnit

Events List Navigation

Talotekniikan, liikunnanohjauksen, matkailualan ja puutarhatalouden perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit

08/2014 - 05/2018

Talotekniikan, liikunnanohjauksen, matkailualan ja puutarhatalouden perustutkintojen oppimistulokset arvioidaan ajalla 2014–2017. Arviointi perustuu opetus-ja kulttuuriministeriön hyväksymään arviointisuunnitelmaan ja oppimistulosten arvioinnista tekemään…

Lue lisää »

Merenkulkualan koulutuksen arviointi

05/2015 - 08/2017

Suomalaisen merenkulun koulutusta, pätevyysasiakirjojen myöntämistä ja vahdinpitoa ohjaavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimus (STCW) ja sopimukseen pohjautuva merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskeva direktiivi…

Lue lisää »

Hevostalouden, kauneudenhoitoalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit

08/2015 - 05/2019

Hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnoissa käynnistyy kansallinen oppimistulosten arviointi syksyllä 2015. Oppimistulokset kootaan ammattiosaamisen näytöistä, jotka toteutetaan ja arvioidaan…

Lue lisää »

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi

03/2016 - 10/2017

Arviointi kohdistuu oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämän opiskelijahuoltoa koskevan uudistuksen vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen sekä henkilöstön riittävyyteen ja palveluiden saatavuuteen. Arviointi kohdistuu…

Lue lisää »

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus

03/2016 - 01/2018

Arviointi perustuu strategisen hallitusohjelman OSAAMINEN JA KOULUTUS -kärkihankkeen 2 ”Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi” yhteen osaan eli osaamisperusteisuuteen ja sitä…

Lue lisää »

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi

04/2016 - 12/2020

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arvioinnin tavoitteena on arvioida koulutuksen ohjausjärjestelmän ja opetussuunnitelmien perusteiden sisällöllisten tavoitteiden toteutumista sekä niiden…

Lue lisää »

Lapin ammattikorkeakoulun auditointi

05/2016 - 09/2017

Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla toukokuu 2016 – syyskuu 2017. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan maaliskuussa 2017. Lapin ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa

05/2016 - 10/2017

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa koulujen ja oppilaitosten työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön tilasta eduskunnan edellyttämän selvityksen perustaksi sekä perusopetus- ja…

Lue lisää »

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi

09/2016 - 12/2019

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arvioinnin tavoitteena on hyödyttää varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän valtakunnallisen tason sekä paikallisen tason toimijoita. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa…

Lue lisää »

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa

09/2016 - 12/2019

Karvin varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittämistehtävät kuuluvat osaksi varhaiskasvatuksen kansallista ohjausjärjestelmää. Kehittämistehtävien taustalla vaikuttavat OECD:n Starting Strong IV -Monitoring Quality in Early…

Lue lisää »

Toisen kotimaisen kielen – finska – oppimistulosten arviointi ruotsinkielisissä kouluissa 6. vuosiluokalla keväällä 2018

09/2016 - 06/2019

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa maalis-huhtikuussa 2018 suomi toisena kielenä – finska -oppimistulosten arvioinnin ruotsinkielisissä kouluissa peruskoulun 6. vuosiluokalla. Suomi…

Lue lisää »

Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi

09/2016 - 06/2018

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on käynnistänyt lääketieteen peruskoulutuksen arvioinnin. Arviointi kohdistuu yliopistoissa toteutettavaan lääketieteen peruskoulutukseen. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva…

Lue lisää »

Arcadan laatujärjestelmän auditointi

10/2016 - 04/2018

Arcadan laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla lokakuu 2016 – huhtikuu 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan 21.-23.11.2017. Arcadan valitsema valinnainen auditointikohde on vuorovaikutus ja…

Lue lisää »

Perusopetuksen oppimistuloksien pitkittäisarviointi, ensimmäinen vaihe

11/2016 - 09/2020

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa perusopetuksen oppimistuloksien pitkittäisarvioinnin, jonka ensimmäinen vaihe on vuosien 2016–2020 aikana. Arvioinnin tavoitteena on saada tietoa…

Lue lisää »

Oulun ammattikorkeakoulun auditointi

01/2017 - 03/2018

Oulun ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla tammikuu 2017 – maaliskuu 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan marraskuussa 2017. Oulun ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Kaksi- ja monikielisyyden tarkastelu ruotsinkielisissä kouluissa

02/2017 - 12/2018

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kaksi- ja monikielisyyden arvioinnin ruotsinkielisissä kouluissa lukuvuoden 2017–2018 aikana. Noin puolet ruotsinkielisten koulujen oppilaista puhuu…

Lue lisää »

Karelia-ammattikorkeakoulun auditointi

03/2017 - 02/2018

Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla maaliskuu 2017 – helmikuu 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan 30.10.–2.11.2017.  Karelia-ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde on Turvallisuusjohtaminen…

Lue lisää »

Taideyliopiston auditointi

03/2017 - 08/2018

Taideyliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla maaliskuu 2017–elokuu 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan huhtikuussa 2018. Taideyliopiston valitsema valinnainen auditointikohde on Taideyliopiston koulutustarjonnan…

Lue lisää »

Humanistisen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi

03/2017 - 08/2018

  Humanistisen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla maaliskuu 2017 – kesä 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan 6.-8.2.2018.  Humanistisen ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Högskolan på Ålandin auditointi

05/2017 - 09/2018

Högskolan på Ålandin laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla toukokuu 2017 – syyskuu 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan 10.-12.4.2018. Korkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde on…

Lue lisää »
+ Vie listatut arvioinnit

Sulje