Karvi.fi

Ladataan Arvioinnit

Kaikki käynnissä olevat arvioinnit

Arvioinnit Search and Views Navigation

Events List Navigation

Elintarvikealan ja pintakäsittelyalan oppimistulosten arvioinnit

01/2011 - 12/2014

Elintarvikealan ja pintakäsittelyalan perustutkintojen oppimistulosten arviointi toteutettiin ajalla elokuu 2011 – kesäkuu 2014. Arviointiaineisto koottiin ammattiosaamisen näytöistä ja niiden järjestämistä…

Lue lisää »

Maahanmuuttajien koulutuspalvelujen teema-arviointi

01/2012 - 05/2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteuttaa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulutuspalveluja koskevan arvioinnin. Hankkeen tavoitteena on arvioida, miten opetuksen ja koulutuksen…

Lue lisää »

Karvi vastaa ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien ulkoisesta arvioinnista

04/2015 - 08/2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on käynnistänyt ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien ulkoisen arvioinnin. Sen tavoitteena on varmistaa laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin luotettavuus ja tuottaa kokonaiskuva…

Lue lisää »

Autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, tekstiili- ja vaatetusalan ja musiikkialan perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit

01/2012 - 12/2015

Autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, tekstiili- ja vaatetusalan ja musiikkialan perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit toteutetaan ajalla elokuu 2012–kesäkuu 2015.  Arviointiaineisto kootaan ammattiosaamisen…

Lue lisää »

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen väliset koulutuspolut ja työelämäyhteistyö

01/2014 - 12/2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteuttaa ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen välisiä koulutuspolkuja sekä työelämäyhteistyötä koskevan arvioinnin. Arvioinnissa tarkastellaan koulutuspoluille ja työelämäyhteistyölle…

Lue lisää »

Ammatillisten perustutkintojen uudistamisprosessin arviointi

11/2013 - 12/2015

Arvioinnissa tarkastellaan ammatillisten perustutkintojen uudistamiseen liittyneitä valmistelu- ja toimeenpanoprosesseja. Tavoitteena on arvioida vuosina 2007–2010 toteutetun ammatillisen koulutuksen perustutkintojen perusteiden, koulutuksen…

Lue lisää »

Kestävän kehityksen oppimistulosten arviointi

05/2014 - 09/2016

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kestävän kehityksen oppimistulosten arvioinnin, jossa selvitetään, miten hyvin ammatillisten perustutkintojen perusteissa määritellyt kestävän kehityksen tavoitteet…

Lue lisää »

Matematiikan osaamisen muuttuminen perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen aikana

01/2005 - 03/2017

Julkistamistilaisuus 14.3.2017 Tulosten julkistaminen (Youtube-video 1 t 46 min) Julkistamistilaisuuden ohjelma - johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö - johtaja…

Lue lisää »

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit

08/2013 - 05/2017

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit toteutetaan ajalla elokuu 2013 – kesäkuu 2016.  Arviointiaineisto kootaan ammattiosaamisen…

Lue lisää »

Merenkulkualan koulutuksen arviointi

05/2015 - 08/2017

Suomalaisen merenkulun koulutusta, pätevyysasiakirjojen myöntämistä ja vahdinpitoa ohjaavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimus (STCW) ja sopimukseen pohjautuva merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskeva direktiivi…

Lue lisää »

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi (meta-arviointi)

03/2016 - 02/2018

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa vuosina 2016–2017 ammatillisen koulutuksen näyttöperusteisen arviointijärjestelmän meta-arvioinnin. Meta-arviointi kohdistuu ammattiosaamisen näyttöihin perustuvan oppimistulosten arvioinnin toimivuuteen, hyödyllisyyteen…

Lue lisää »

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus

03/2016 - 03/2018

Arviointi perustui strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -kärkihankkeen 2 ”Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi” yhteen osaan eli osaamisperusteisuuteen ja sitä…

Lue lisää »

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi

03/2016 - 04/2018

Arviointi kohdistuu oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämän opiskelijahuoltoa koskevan uudistuksen vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen sekä henkilöstön riittävyyteen ja palveluiden saatavuuteen. Arviointi kohdistuu…

Lue lisää »

Kansainvälinen vertailuhanke maahanmuuttajien integroitumisesta koulutusjärjestelmään

03/2016 - 04/2018

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen koulutusjärjestelmään -arviointihanke toteutetaan kansallisena ja kansainvälisenä vertailuhankkeena, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa hyvistä ja sovellettavista käytänteistä ja…

Lue lisää »

Talotekniikan, liikunnanohjauksen, matkailualan ja puutarhatalouden perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit

08/2014 - 12/2018

Talotekniikan, liikunnanohjauksen, matkailualan ja puutarhatalouden perustutkintojen oppimistulokset arvioidaan ajalla 2014–2017. Arviointi perustuu opetus-ja kulttuuriministeriön hyväksymään arviointisuunnitelmaan ja oppimistulosten arvioinnista tekemään…

Lue lisää »

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa ja arvioinnissa

10/2017 - 12/2019

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on käynnistänyt kehittämistyön voidakseen tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnassa ja arvioinnissa parhaalla mahdollisella tavalla. Lisätietoja kehittämistyön etenemisestä…

Lue lisää »

Hevostalouden, kauneudenhoitoalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit

08/2015 - 12/2019

Hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnoissa käynnistyy kansallinen oppimistulosten arviointi syksyllä 2015. Oppimistulokset kootaan ammattiosaamisen näytöistä, jotka toteutetaan ja arvioidaan…

Lue lisää »

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi sekä arviointimallin ja -kriteeristön kehittäminen 2018–2022

08/2018 - 06/2022

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien ulkoinen arviointi toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti vuosina 2021–2022. Laadunhallintajärjestelmien ulkoisen arvioinnin perustaksi kehitetään syksyn 2018…

Lue lisää »
+ Vie listatut arvioinnit

Sulje