Karvi.fi

Ladataan Tapahtumat
Etsi Tapahtumat

Kaikki käynnissä olevat arvioinnit

Events List Navigation

Talotekniikan, liikunnanohjauksen, matkailualan ja puutarhatalouden perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit

08/2014 - 05/2018

Talotekniikan, liikunnanohjauksen, matkailualan ja puutarhatalouden perustutkintojen oppimistulokset arvioidaan ajalla 2014–2017. Arviointi perustuu opetus-ja kulttuuriministeriön hyväksymään arviointisuunnitelmaan ja oppimistulosten arvioinnista tekemään…

Lue lisää »

Hevostalouden, kauneudenhoitoalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit

08/2015 - 05/2019

Hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnoissa käynnistyy kansallinen oppimistulosten arviointi syksyllä 2015. Oppimistulokset kootaan ammattiosaamisen näytöistä, jotka toteutetaan ja arvioidaan…

Lue lisää »

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi (meta-arviointi)

03/2016 - 02/2018

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa vuosina 2016–2017 ammatillisen koulutuksen näyttöperusteisen arviointijärjestelmän meta-arvioinnin. Meta-arviointi kohdistuu ammattiosaamisen näyttöihin perustuvan oppimistulosten arvioinnin toimivuuteen, hyödyllisyyteen…

Lue lisää »

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi

03/2016 - 04/2018

Arviointi kohdistuu oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämän opiskelijahuoltoa koskevan uudistuksen vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen sekä henkilöstön riittävyyteen ja palveluiden saatavuuteen. Arviointi kohdistuu…

Lue lisää »

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus

03/2016 - 03/2018

Arviointi perustui strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -kärkihankkeen 2 ”Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi” yhteen osaan eli osaamisperusteisuuteen ja sitä…

Lue lisää »

Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa (Yrtti-hanke)

02/2017 - 12/2018

TAVOITTEET Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa toimintakulttuurin tasolla edistävistä ja estävistä tekijöistä ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Aihetta…

Lue lisää »

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa

09/2017 - 10/2021

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa arviointihankkeen Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa. Arviointi kohdistuu koulutusjärjestelmän nivelvaiheiden toimivuuteen ja siten…

Lue lisää »

Opettajankoulutusfoorumin laatiman opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toteutumisen arviointi

10/2017 - 12/2018

Karvi toteuttaa Opettajankoulutusfoorumin laatiman opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toteutumisen arvioinnin. Arviointi tuottaa tietoa muun muassa siitä, miten onnistuneita opettajankoulutuksen uudistamisprosessi ja Opettajankoulutusfoorumin…

Lue lisää »

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa ja arvioinnissa

10/2017 - 12/2019

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus kehittää ammatillisen koulutuksen järjestäjien itsearvioinnissa ja vertaisarvioinnissa käytettäviä lähestymistapoja, arviointimalleja ja -menetelmiä sekä tehokkuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden…

Lue lisää »
+ Vie listatut arvioinnit

Sulje