Karvi.fi

Ladataan Arvioinnit

Kaikki käynnissä olevat arvioinnit

Arvioinnit Search and Views Navigation

Events List Navigation

Kotitalouden oppimistulosten arviointi perusopetuksen 9. vuosiluokalla

02/2013 - 03/2015

Kotitalouden oppimistulosten arviointi on ensimmäinen Suomessa toteutettu oppimistulosten arviointi tässä oppiaineessa. Arvioinnin tavoitteena oli saada luotettava yleiskuva opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden…

Lue lisää »

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi perusopetuksen 9. vuosiluokalla (suomi äidinkielenä)

01/2013 - 04/2015

Äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointi järjestettiin kouluissa 9.4.2014. Arvioinnin tarkoituksena oli saada luotettava kuva äidinkielen ja kirjallisuuden osaamisen…

Lue lisää »

Maahanmuuttajien koulutuspalvelujen teema-arviointi

01/2012 - 05/2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteuttaa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulutuspalveluja koskevan arvioinnin. Hankkeen tavoitteena on arvioida, miten opetuksen ja koulutuksen…

Lue lisää »

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla (ruotsi äidinkielenä)

01/2013 - 09/2015

Äidinkielen ja kirjallisuuden (ruotsi) perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointi järjestettiin ruotsinkielisissä kouluissa 10.4.2014. Arvioinnin yhteydessä kokeiltiin myös sähköistä tiedonkeruuta. Arvioinnin kohteina…

Lue lisää »

Matematiikan oppimistulosten arviointi perusopetuksen 9. vuosiluokalla

10/2014 - 04/2016

Matematiikan perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointi esitestataan loka-marraskuun vaihteessa 2014 ja koe toteutetaan huhtikuussa 2015. Arvioinnin tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2016. Matematiikan…

Lue lisää »

Saamen, romani- ja viittomakielen oppimistulosten arviointi

03/2014 - 05/2016

Saamen, romani- ja viittomakielen oppimistulosten arvioinnissa selvitetään, miten hyvin perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2004) asetetut tavoitteet on kussakin näistä kielistä saavutettu. Kukin…

Lue lisää »

Matematiikan osaamisen muuttuminen perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen aikana

01/2005 - 03/2017

Julkistamistilaisuus 14.3.2017 Tulosten julkistaminen (Youtube-video 1 t 46 min) Julkistamistilaisuuden ohjelma - johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö - johtaja…

Lue lisää »

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien itsearviointikäytänteet

12/2015 - 05/2017

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteiden arvioinnin keväällä 2016. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa…

Lue lisää »

Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen

03/2016 - 12/2017

Hyväksyessään hallituksen esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (rahoituslaki) muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (258/2014) eduskunta edellytti vastauksessaan,…

Lue lisää »

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi

03/2016 - 04/2018

Arviointi kohdistuu oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämän opiskelijahuoltoa koskevan uudistuksen vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen sekä henkilöstön riittävyyteen ja palveluiden saatavuuteen. Arviointi kohdistuu…

Lue lisää »

Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa

05/2016 - 04/2018

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa koulujen ja oppilaitosten työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön tilasta eduskunnan edellyttämän selvityksen perustaksi sekä perusopetus- ja…

Lue lisää »

Kansainvälinen vertailuhanke maahanmuuttajien integroitumisesta koulutusjärjestelmään

03/2016 - 04/2018

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen koulutusjärjestelmään -arviointihanke toteutetaan kansallisena ja kansainvälisenä vertailuhankkeena, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa hyvistä ja sovellettavista käytänteistä ja…

Lue lisää »

Kaksi- ja monikielisyyden tarkastelu ruotsinkielisissä kouluissa

02/2017 - 12/2018

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kaksi- ja monikielisyyden arvioinnin ruotsinkielisissä kouluissa lukuvuoden 2017–2018 aikana. Noin puolet ruotsinkielisten koulujen oppilaista puhuu…

Lue lisää »

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisen ja osaamisen arviointi

04/2017 - 05/2019

Karvi toteuttaa arviointihankkeen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisen ja osaamisen arvioinnista vuosina 2017–2019. Arviointihankkeessa analysoidaan oppimisen ja osaamisen arviointia koskevien lakien,…

Lue lisää »

A-englannin oppimistulosten arviointi perusopetuksen 7. luokalla

08/2017 - 05/2019

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa syyskuussa 2018 A-englannin oppimistulosten arvioinnin perusopetuksen 7. vuosiluokalla. Arviointiin osallistuu sekä suomen- että ruotsinkielisiä kouluja.…

Lue lisää »

Toisen kotimaisen kielen – finska – oppimistulosten arviointi ruotsinkielisissä kouluissa

09/2016 - 06/2019

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti huhtikuussa 2018 suomi toisena kielenä – A-finska -oppimistulosten arvioinnin ruotsinkielisissä kouluissa peruskoulun 6. vuosiluokalla. Arviointiin…

Lue lisää »

Perusopetuksen oppimistuloksien pitkittäisarviointi, ensimmäinen vaihe

11/2016 - 09/2020

                        Ekaluokkalaisten osaamista arvioidaan nyt ensimmäistä kertaa kansallisesti. Alkumittaus…

Lue lisää »

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi (OPS-arviointi 2016–2020)

10/2016 - 12/2020

Esite: OPS-arviointi 2016–2020 (PDF) Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi -sivusto – arviointihankkeen tarkempi esittely   Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet…

Lue lisää »
+ Vie listatut arvioinnit

Sulje