Karvi.fi

Ladataan Tapahtumat
Etsi Tapahtumat

Kaikki käynnissä olevat arvioinnit

Events List Navigation

Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi

09/2016 - 06/2018

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on käynnistänyt lääketieteen peruskoulutuksen arvioinnin. Arviointi kohdistuu yliopistoissa toteutettavaan lääketieteen peruskoulutukseen. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva…

Lue lisää »

Arcadan laatujärjestelmän auditointi

10/2016 - 04/2018

Arcadan laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla lokakuu 2016 – huhtikuu 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan 21.-23.11.2017. Arcadan valitsema valinnainen auditointikohde on vuorovaikutus ja…

Lue lisää »

Poliisiammattikorkeakoulun auditointi

10/2016 - 05/2018

Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla lokakuu 2016 – kevät 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan marraskuussa 2017. Poliisiammattikorkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde on globaali…

Lue lisää »

Oulun ammattikorkeakoulun auditointi

01/2017 - 03/2018

Oulun ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla tammikuu 2017 – maaliskuu 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan marraskuussa 2017. Oulun ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Oulun yliopiston auditointi

01/2017 - 05/2018

Oulun yliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla tammikuu 2017 – kevät 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan lokakuussa 2017. Oulun yliopiston valitsema valinnainen auditointikohde…

Lue lisää »

Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa (Yrtti-hanke)

02/2017 - 12/2018

TAVOITTEET Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa toimintakulttuurin tasolla edistävistä ja estävistä tekijöistä ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Aihetta…

Lue lisää »

Karelia-ammattikorkeakoulun auditointi

03/2017 - 02/2018

Karelia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla maaliskuu 2017 – helmikuu 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan 30.10.–2.11.2017.  Karelia-ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde on Turvallisuusjohtaminen…

Lue lisää »

Taideyliopiston auditointi

03/2017 - 09/2018

Taideyliopiston laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla maaliskuu 2017–syyskuu 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan huhtikuussa 2018. Taideyliopiston valitsema valinnainen auditointikohde on Taideyliopiston koulutustarjonnan…

Lue lisää »

Humanistisen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi

03/2017 - 08/2018

  Humanistisen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla maaliskuu 2017 – kesä 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan 6.-8.2.2018.  Humanistisen ammattikorkeakoulun valitsema valinnainen…

Lue lisää »

Högskolan på Ålandin auditointi

05/2017 - 09/2018

Högskolan på Ålandin laatujärjestelmän auditointi toteutetaan ajalla toukokuu 2017 – syyskuu 2018. Kolmipäiväinen auditointivierailu toteutetaan 10.-12.4.2018. Korkeakoulun valitsema valinnainen auditointikohde on…

Lue lisää »

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa

09/2017 - 10/2021

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa arviointihankkeen Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa. Arviointi kohdistuu koulutusjärjestelmän nivelvaiheiden toimivuuteen ja siten…

Lue lisää »

Opettajankoulutusfoorumin laatiman opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toteutumisen arviointi

10/2017 - 12/2018

Karvi toteuttaa Opettajankoulutusfoorumin laatiman opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toteutumisen arvioinnin. Arviointi tuottaa tietoa muun muassa siitä, miten onnistuneita opettajankoulutuksen uudistamisprosessi ja Opettajankoulutusfoorumin…

Lue lisää »

Korkeakoulujen profilointi ja koulutustarjonnan kehittäminen

01/2018 - 12/2019

Arviointikeskus tuottaa suunnitelmakauden lopulla vuosina 2018–2019 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen profiloitumista koskevan arvioinnin. Tutkintojen osaamislähtöisyys ja työelämärelevanssi ovat keskeisiä näkökulmia koulutustarjonnan…

Lue lisää »
+ Vie listatut arvioinnit

Sulje