Förfaranden för kvalitetsledning och självvärdering hos anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

12/2015–05/2017

Under våren 2016 kommer Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) att genomföra en utvärdering av självvärderings- och kvalitetsledningsförfarandena hos anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Syftet med utvärderingen är att producera information om anordnarnas självvärderings- och kvalitetsledningsförfaranden, att ta reda på läget i fråga om dessa förfaranden genom att engagera anordnarna i framtagningen av utvärderingsdata och att hjälpa anordnarna att identifiera verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. I utvärderingen deltar alla anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Anordnarna får också feedback på sina resultat.

Utvärderingsresultaten publiceras i en nationell utvärderingsrapport i början av år 2017. På grundval av resultaten utarbetas dessutom en plan för ett utvecklingsprojekt.

Läs mer på webbplatsen för utvärderingen.

Kontaktperson vid utvärderingscentret

Elina Harjunen

tfn 029 533 5506, förnamn.efternamn@karvi.fi

Sulje