Tjänster för utvärdering av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför nationella utvärderingar av inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen med ett urval som vanligen är 5–10 procent av eleverna. Dessutom erbjuder NCU utbildningsanordnare som inte har inkluderats i ett urval en möjlighet att köpa motsvarande utvärderingstjänster.

Nu kan följande utvärderingar beställas:

  • Modersmål och litteratur i slutskedet av den grundläggande utbildningen (Utvärdering av lärresultat i åk 9)
  • Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa (Oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla)

Tjänster för utvärdering av lärresultat i den grundläggande utbildningen våren 2019 -broschyr. Sista beställningsdag är 6.1.2019.

Modersmål och litteratur i slutskedet av den grundläggande utbildningen
Beställningsblankett

Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen päättövaiheessa
Beställningsblankett