Tilastoraportti yksityisen varhaiskasvatuksen määristä Suomessa (2017)

Osana Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointia, julkaistiin joulukuussa 2017 Karvin keräämiä tilastotietoja kunnallisten järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamasta varhaiskasvatuksesta. Tiedot on kerätty kaikista Manner-Suomen kunnista (n = 295, vastausprosentti = 100). Palveluntuottajien määrät kuvaavat tilannetta elokuussa 2017 ja lapsimäärät tilannetta huhtikuussa 2017. Tilastoraportti löytyy täältä.

Sulje