Karvi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansallisesta arvioinnista. Karvin toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Arviointitietoa ja tukea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseen

Karvin arvioinnit tuottavat tietoa ja kehittämissuosituksia paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon ja kehittämistyöhön sekä kansainväliseen vertailuun. Arviointitoiminta muodostuu muun muassa kansallisista oppimistulosarvioinneista, teema- ja järjestelmäarvioinneista sekä laatujärjestelmien arvioinneista, kuten korkeakoulujen auditoinneista. Karvi myös tukee varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Karvin arviointitoiminta perustuu riippumattomuuteen, luottamukseen, avoimuuteen ja vuorovaikutukseen.

Kaikki Karvin arviointiraportit ovat julkisia ja ladattavissa arviointikeskuksen verkkosivuilta. Keskus toimittaa arviointiin osallistuville niitä koskevat arviointitulokset ja -palautteet.

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2020-2023 sisältää kuluvan arviointisuunnitelmakauden arviointihankkeet sekä arviointijärjestelmän ja arviointimenetelmien kehittämisen linjaukset. Tällä kaudella arviointitoiminnan painopisteitä ovat

  • oppimisen ja osaamisen kehittäminen
  • yhdenvertaisuuden edistäminen
  • koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen
  • jatkuvan kehittämisen tukeminen.

Maksulliset palvelut

Maksuttoman arviointitoiminnan rinnalla Karvi tarjoaa maksullisia palveluita kotimaassa ja ulkomailla toimiville koulutusorganisaatioille sekä muille asiakkailleen. Maksullisia palveluita tuotetaan toimeksiantoihin, tilauksiin, pyyntöihin tai kilpailuttamiseen perustuen.

Esimerkkejä palveluista ovat ulkoiset auditoinnit/arvioinnit ja tekniikan alan koulutusohjelma-arvioinnit. Lisäksi arviointikeskus tarjoaa oppimistulosten arvioinnin otoksen ulkopuolelle jääville perusopetuksen järjestäjille ja kouluille mahdollisuuden hankkia maksullisena vastaava arviointi.

Näin Karvi on organisoitunut 

Karvi on itsenäinen viranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Karvi koostuu

  • yleissivistävän koulutuksen yksiköstä
  • ammatillisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköstä
  • korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksiköstä
  • yhteisistä kehittämispalveluista.

Karvin henkilökunnan kokonaismäärä on noin 50. Päätoimipaikka on Helsingissä, ja osa keskuksen toiminnoista sijaitsee Jyväskylässä.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimii valtioneuvoston nimittämä arviointineuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Korkeakoulujen arviointijaosto.

Karvin organisaatiokaavio

Karvin tehtäviä koskeva työnjako

Lisätietoa

Karvin strategia.

Karvin esite

Vuoden 2022 toimintakertomus

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2020-2023

Kehittävä arviointi kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa (PDF)

Sulje