Arviointiaineistojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön ja muut tietopyynnöt

Karvi tuottaa vuosittain kymmeniä aineistoja, jotka ovat myös tutkijoiden käytössä. Aineistoja on analysoitu eri tavoin Karvin arviointien tarpeisiin. Useimpien analysoitujen aineistojen pohjalta on laadittu myös tiivistelmäjulkaisu ja laajempi raportti. Tällä sivulla on kuvattu, miten arviointiaineistoja voi pyytää tutkimuskäyttöön.

Muissa tietopyynnöissä Karvi noudattaa Opetushallituksen ohjeistusta. Jokaisella on oikeus saada tieto mistä tahansa julkisesta viranomaisen asiakirjasta riippumatta siitä, onko hän asiassa asianosainen vai ei. Yleisestä tiedonsaantioikeudesta löydät tarkempaa tietoa Opetushallituksen sivulta Tiedonluovutuksen käytännöt ja tietopyynnöt.

Arviointiaineistojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön

Karvi luovuttaa keräämiään arviointiaineistoja tutkimuskäyttöön seuraavien hakuasiakirjojen perusteella:

  • hakemus (Karvin lomakepohja)
  • tutkimussuunnitelma (sis. tutkimusprojektin nimen, tutkimuskysymykset, pyydetyt aineistot, mahdollisen rahoituksen sekä projektin/hankkeen nimen)
  • ohjaajan hyväksyntä ja allekirjoitus (koskee pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja).

Karvi voi käyttää harkintaansa aineistojen luovutuksessa esimerkiksi vallitsevien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Vanhojen aineistojen käyttö, eli ennen vuotta 2020 julkaistujen, on harkinnanvaraista, ja niiden antamisesta voidaan periä maksu, jos aineistojen käsittely tuottaa Karville työtä. Jos työmäärä on Karvin kannalta kohtuuton tai tutkimus on Karvin arvojen vastainen, Karvi voi kieltäytyä aineistojen luovuttamisesta. Arviointiaineistojen anonymisoitu raakadata on maksutonta tutkimuskäyttöä varten, muutoin Karvi pyytää aineistojen muokkauksesta tuntihinnoitellun maksun. Maksullisten palvelujemme hinnoittelu määräytyy käytetyn työajan perusteella seuraavasti:

  • Tuntihinta: 202 € (sis. alv)
  • Minimiveloitus 1 tunti

Tutkimuksen päätyttyä tutkija tai tutkimusryhmä toimittaa tiedon aineistojen pohjalta tehdyistä julkaisuista Karviin. Maininta aineistojen alkuperästä tulee sisältyä julkaisuihin.

Hakemuslomaketta ja lisätietoja hakuprosessista voi pyytää arviointiasiantuntija Mira Huuskolta.

Lisätietoja

arviointiasiantuntija Mira Huusko, etunimi.sukunimi@karvi.fi

varajohtaja Hannele Seppälä, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje