Arviointiaineistojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön

Karvi tuottaa vuosittain kymmeniä aineistoja, jotka ovat myös tutkijoiden käytössä. Aineistoja on analysoitu eri tavoin Karvin arviointien tarpeisiin. Useimpien analysoitujen aineistojen pohjalta on laadittu myös tiivistelmäjulkaisu ja laajempi raportti.

Karvi luovuttaa keräämiään arviointiaineistoja tutkimuskäyttöön seuraavien hakuasiakirjojen perusteella:

  • hakemus (Karvin lomakepohja)
  • tutkimussuunnitelma (sis. tutkimusprojektin nimen, tutkimuskysymykset, pyydetyt aineistot, mahdollisen rahoituksen sekä projektin/hankkeen nimen)
  • ohjaajan hyväksyntä ja allekirjoitus (koskee pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja).

Karvi voi käyttää harkintaansa aineistojen luovutuksessa esimerkiksi vallitsevien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Vanhojen aineistojen käyttö, eli ennen vuotta 2020 julkaistujen, on harkinnanvaraista, ja niiden antamisesta voidaan periä maksu, jos aineistojen käsittely tuottaa Karville työtä. Jos työmäärä on Karvin kannalta kohtuuton tai tutkimus on Karvin arvojen vastainen, Karvi voi kieltäytyä aineistojen luovuttamisesta. Arviointiaineistojen anonymisoitu raakadata on maksutonta tutkimuskäyttöä varten, muutoin Karvi pyytää aineistojen muokkauksesta tuntihinnoitellun maksun. Maksullisten palvelujemme hinnoittelu määräytyy käytetyn työajan perusteella seuraavasti:

  • Tuntihinta: 202 € (sis. alv)
  • Minimiveloitus 1 tunti

Tutkimuksen päätyttyä tutkija tai tutkimusryhmä toimittaa tiedon aineistojen pohjalta tehdyistä julkaisuista Karviin. Maininta aineistojen alkuperästä tulee sisältyä julkaisuihin.

Hakuprosessin eteneminen

Tutkija/tutkimusryhmä lähettää hakemuksen ja tutkimussuunnitelman allekirjoituksineen Karviin (kirjaamo@karvi.fi). Kirjaamo lähettää asiakirjat Mira Huuskolle, joka vastaa aineistojen luovuttamisprosessista Karvissa. Hakemus käsitellään Karvissa ko. yksikön päällikön ja mahdollisesti projektipäällikön sekä metodikon kanssa. Aineiston hakijalta kysytään mahdollisia tarkennuksia, ja hän saa päätöksen, kun asia on Karvissa käsitelty. Päätösprosessi arkistoidaan ASHA:an. Päätöksen aineistojen luovuttamisesta tekee ko. yksikön päällikkö/päälliköt. Aineiston konkreettinen luovuttaminen sovitaan hakijan kanssa erikseen tietoturvaratkaisut huomioiden.

Yhteistyö aineistojen käytössä

Karvi voi harkinnanvaraisesti luovuttaa tutkimussuunnitelmaa ja käyttölupahakemusta vastaan arviointiaineistoa tai sen osia tutkimuskäyttöön samanaikaisesti, kun aineistoa analysoidaan myös Karvissa. Tutkijat voivat julkaista Karvilta saatuun aineistoon liittyvän tutkimuksen vasta sen jälkeen, kun Karvi on julkaissut arvioinnin, johon kysymykset liittyvät. Aineistot ovat Karvin aineistoja ja niiden omistajuus säilyy Karvissa.

Lisätietoja

arviointiasiantuntija Mira Huusko, etunimi.sukunimi@karvi.fi

varajohtaja Hannele Seppälä, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje