ENQAn arviointi

Karvi osallistuu säännöllisesti oman toimintansa ulkoiseen arviointiin. Viimeksi ulkoinen arviointi toteutettiin vuosina 2016–2017, ja se kohdistui erityisesti Karvin korkeakouluja koskevaan arviointitoimintaan. Arviointitoimijoita koskevia eurooppalaisia periaatteita (mm. organisaation tavoitteet, virallinen asema, riippumattomuus ja resurssit) tarkasteltiin kuitenkin koko organisaation osalta.

Karvi läpäisi eurooppalaisten arviointitoimijoiden järjestö ENQAn asettaman kansainvälisen asiantuntijaryhmän toteuttaman arvioinnin. Läpäisemällä arvioinnin Karvi uusi järjestön täysjäsenyyden ja jatkoi listaustaan eurooppalaisessa luotettavien arviointitoimijoiden rekisterissä EQARissa helmikuuhun 2022 saakka. Asiantuntijaryhmän raportin mukaan Karvi toimii eurooppalaiselle korkeakoulujen arviointitoiminnalle asetettujen yhteisten periaatteiden mukaisesti (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education, ESG 2015).

Kansainvälinen arviointiryhmä nosti esiin useita vahvuuksia Karvin toiminnassa, kuten kansainvälisyyden, sisäisen laatutyön, kehittävän arvioinnin periaatteen syvällisen toteuttamisen ja sukupuolten tasa-arvon. Kehittämiskohteeksi Karvi sai sidosryhmäyhteistyön laajemman kehittämisen koko yhteiskunnan ja työelämän edustajien kanssa.

Ulkoisen arvioinnin loppuraportti: ENQA AGENCY REVIEW: FINNISH EDUCATION EVALUATION CENTRE

Ulkoista arviointia varten tuotettu itsearviointiraportti: FINEEC Self-Assessment Report

Lisätietoja arvioinnista:

arviointiasiantuntija Mirella Norbland, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5541

Sulje