ENQAn ulkoinen arviointi

Karvi osallistuu säännöllisesti oman toimintansa ulkoiseen arviointiin. Seuravaa Karvin erityisesti korkeakoulujen arviointitoimintaan kohdistuva ulkoinen arviointi toteutetaan eurooppalaisten arviointitoimijoiden järjestö ENQAn toimesta vuonna 2021. Arvioinnin toteutuksesta vastaa kansainvälinen ENQAn nimeämä asiantuntijaryhmä.

Ulkoinen arviointi 2016–2017

Viimeksi ulkoinen arviointi toteutettiin vuosina 2016–2017, ja se kohdistui erityisesti Karvin korkeakouluja koskevaan arviointitoimintaan. Arviointitoimijoita koskevia eurooppalaisia periaatteita (mm. organisaation tavoitteet, virallinen asema, riippumattomuus, sisäinen laadunhallinta ja resurssit) tarkasteltiin kuitenkin koko organisaation osalta. Karvi läpäisi ENQAn arvioinnin. Arvioinnin toteutuksesta vastasi ENQA:n asettama kansainvälinen asiantuntijaryhmä. Läpäisemällä arvioinnin Karvi uusi järjestön täysjäsenyyden ja jatkoi listaustaan eurooppalaisessa luotettavien arviointitoimijoiden rekisterissä EQARissa helmikuuhun 2022 saakka. Asiantuntijaryhmän raportin mukaan Karvi toimii eurooppalaiselle korkeakoulujen arviointitoiminnalle asetettujen yhteisten periaatteiden mukaisesti (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education, ESG 2015).

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä nosti esiin useita vahvuuksia Karvin toiminnassa, kuten kansainvälisyyden, sisäisen laatutyön, kehittävän arvioinnin periaatteen syvällisen toteuttamisen ja sukupuolten tasa-arvon. Kehittämiskohteeksi Karvi sai sidosryhmäyhteistyön laajemman kehittämisen koko yhteiskunnan ja työelämän edustajien kanssa.

Ulkoisen arvioinnin loppuraportti: ENQA AGENCY REVIEW: FINNISH EDUCATION EVALUATION CENTRE

Ulkoista arviointia varten tuotettu itsearviointiraportti: FINEEC Self-Assessment Report

Lisätietoja

Johtava arviointiasiantuntija Mirella Nordblad, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5541

Sulje