Korkeakoulujen arviointijaosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Korkeakoulujen arviointijaoston ajalle 1.12.2022–30.11.2026.

Korkeakoulujen arviointijaoston jäsenet ovat:

 • Koulutuspolitiikan asiantuntija Nikolas Bursiewicz, Suomen ylioppilaskuntien liitto, SYL ry
 • Koulutuspolitiikan asiantuntija Johanna Fonsell, Suomen opiskelijakuntien liitto, SAMOK ry
 • Rehtori/toimitusjohtaja Kati Komulainen, Vaasan ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
 • Rehtori/toimitusjohtaja Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • Tieto- ja digipalveluiden johtaja Manu Pajuluoma, Lapin korkeakoulukonserni (LUC)
 • Tutkijayliopettaja Merja Saarela, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Professori Martin Ubani, Itä-Suomen yliopisto (varapuheenjohtaja)
 • Vararehtori Gunilla Widén, Åbo Akademi.

Korkeakoulujen arviointijaoston sihteerinä toimii Mira Huusko.

Mitä Korkeakoulujen arviointijaosto tekee?

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää

 • korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta
 • suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta
 • korkeakoulujen auditointien lopputuloksesta.

Sulje