Korkeakoulujen arviointijaosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Korkeakoulujen arviointijaoston ajalle 1.12.2018–30.11.2022.

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen auditointien lopputuloksesta.

Korkeakoulujen arviointijaoston jäsenet ovat:

  • Vararehtori Pekka Auvinen, Karelia-ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja
  • Digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila, Helsingin yliopisto, varapuheenjohtaja
  • Koulutusdekaani Sari Harmoinen, Oulun yliopisto
  • Koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
  • Dekaani Anne Kumpula, Turun yliopisto
  • Vararehtori Heikki Malinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Koulutuspoliittinen asiantuntija Anniina Sippola, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
  • Dekaani Matti Sommarberg, Tampereen yliopisto
  • Akateemisten kumppanuuksien johtaja Camilla Wikström-Grotell, Yrkeshögskolan Arcada.

Korkeakoulujen arviointijaoston sihteerinä toimii Mira Huusko.