Korkeakoulujen arviointijaosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Korkeakoulujen arviointijaoston ajalle 1.12.2018–30.11.2022.

Korkeakoulujen arviointijaoston jäsenet ovat:

 • Vararehtori Pekka Auvinen, Karelia-ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja
 • Digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila, Helsingin yliopisto, varapuheenjohtaja
 • Koulutusdekaani Sari Harmoinen, Oulun yliopisto
 • Koulutuspolitiikan asiantuntija Nikolas Bursiewicz, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
 • Dekaani Anne Kumpula, Turun yliopisto
 • Vararehtori Heikki Malinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Korkeakoulupolitiikan asiantuntija Anniina Sippola, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
 • Dekaani Matti Sommarberg, Tampereen yliopisto
 • Akateemisten kumppanuuksien johtaja Camilla Wikström-Grotell, Yrkeshögskolan Arcada.

Korkeakoulujen arviointijaoston sihteerinä toimii Mira Huusko.

Mitä Korkeakoulujen arviointijaosto tekee?

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää

 • korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta
 • suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta
 • korkeakoulujen auditointien lopputuloksesta.

Sulje