Korkeakoulujen arviointijaosto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Korkeakoulujen arviointijaoston ajalle 16.12.2014–30.11.2018. Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien lopputulosten hyväksymisestä.

Korkeakoulujen arviointijaoston jäsenet ovat:

  • Professori Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto
  • Vararehtori Pekka Auvinen, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
  • Rehtori ja toimitusjohtaja, Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Professori Katrina Nordström, Aalto-yliopisto
  • Rehtori ja toimitusjohtaja Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu
  • Johtaja Eva Maria Raudasoja, Oulun yliopisto
  • Koulutusjohtaja Susanna Aro, Maa-ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ry
  • Koulutuspoliittinen asiantuntija Anniina Sippola, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Korkeakoulujen arviointijaoston puheenjohtajana toimii professori Jouni Välijärvi ja varapuheenjohtajana rehtori Anneli Pirttilä.