Arviointineuvosto

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen yhteydessä toimii valtioneuvoston nimittämä arviointineuvosto.

Arviointineuvoston kokoonpanosta, tehtävistä ja päätösvaltaisuudesta on säädetty Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 4 §:ssä ja ko. asetuksen 6 §:ssä. Näiden mukaan arviointineuvosto seuraa ja kehittää arviointikeskuksen toimintaa

 1. osallistumalla arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun,
 2. päättämällä laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista,
 3. laatimalla esityksen koulutuksen arviointisuunnitelmasta sekä arviointisuunnitelman muutoksista opetus- ja kulttuuriministeriölle ja
 4. tekemällä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen mahdollisista jaostoista, jotka voivat toimia arviointineuvoston yhteydessä ja joihin kuuluu myös arviointineuvoston ulkopuolisia jäseniä.

 

Arviointineuvoston kokoonpano ajalla 7.9.2018–31.5.2022 on seuraava:

 • Puheenjohtaja: Vesa Saarikoski, rehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Varapuheenjohtaja: Sari Harmoinen, dosentti, koulutusdekaani, Oulun yliopisto
 • Christina Nygren-Landgärds, vararehtori, Åbo Akademi
 • Pekka Auvinen, vararehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Mervi Vidgrén, rehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Antti Ikonen, rehtori, Joensuun kaupunki
 • Tiina Karjalainen, lehtori, apulaisrehtori, Kuopio
 • Riikka Heikinheimo, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK (31.7.2020 asti)
 • Jyrki Mäkynen, toimitusjohtaja, Oy HM Profiili Ab (1.8.2020-31.5.2022)
 • Mikko Heinikoski, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (31.7.2020 asti)
 • Riina Nousiainen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (1.8.2020-31.5.2022)
 • Jorma Kauppinen, kouluneuvos, Opetushallitus
 • Terhi Päivärinta, johtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Juuso Luomala, pääsihteeri, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU (31.10.2019 asti)
 • Samuli Maxenius, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI (1.11.2019-31.12.2020)
 • Annakaisa Tikkinen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (1.1.2021-31.5.2022)
 • Tapio Heiskari, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) (30.6.2020 asti)
 • Anniina Sippola, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry (1.7.2020 -31.5.2022)
 • Ainomaija Rajoo, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto (29.9.2021 asti)
 • Matti Tujula, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
 • Jenni Tuomainen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (22.12.2021 asti)
 • Emma Holsti, edunvalvonnan koordinaattori, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
 • Aliisa Toivanen, koulutuspoliittinen asiantuintija, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (22.12.2021-31.5.2022)
 • Heidi Rättyä, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto

Arviointineuvoston sihteerinä toimii Karvin johtava arviointiasiantuntija Marita Härmälä.

Sulje