Arviointineuvosto

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen yhteydessä toimii valtioneuvoston nimittämä arviointineuvosto.

Arviointineuvoston kokoonpanosta, tehtävistä ja päätösvaltaisuudesta on säädetty Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 4 §:ssä ja ko. asetuksen 6 §:ssä. Näiden mukaan arviointineuvosto seuraa ja kehittää arviointikeskuksen toimintaa

 1. osallistumalla arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun
 2. päättämällä laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista
 3. laatimalla esityksen koulutuksen arviointisuunnitelmasta sekä arviointisuunnitelman muutoksista opetus- ja kulttuuriministeriölle
 4. tekemällä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen mahdollisista jaostoista, jotka voivat toimia arviointineuvoston yhteydessä ja joihin kuuluu myös arviointineuvoston ulkopuolisia jäseniä.

 

Arviointineuvoston kokoonpano ajalla 10.6.2022–31.5.2026 on seuraava:

 • Bursiewicz, Nikolas, koulutuspolitiikan asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
 • Hannula, Mirja, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Holsti, Emma, edunvalvonnan koordinaattori, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry (1.6.2025-31.5.2026)
 • Ikola, Päivi, perusopetuksen rehtori, Suomen rehtorit ry
 • Koski, Jouni, rehtori, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Lounema, Kati, johtaja, Opetushallitus
 • Mikkilä-Erdmann, Mirjamaija, professori, Turun yliopisto
 • Mäkynen, Jyrki, toimitusjohtaja, Oy HM Profiili Ab (Suomen yrittäjät) (1.6.2024-31.5.2026)
 • Nousiainen, Riina, koulutuksen ja osaamisen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (1.6.2024-31.5.2026)
 • Paloniemi, Jarmo, kuntayhtymänjohtaja, koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Päivärinta, Terhi, johtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Rasinaho, Kirsi, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Sarmola, Jaakko, apulaisrehtori, Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry
 • Sippola, Anniina, vaikuttamistoiminnan asiantuntija, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry (1.6.2024-31.5.2026)
 • Toivanen, Aliisa, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (1.6.2023-31.5.2025)
 • Tujula, Matti, edunvalvonnan asiantuntija, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
 • Ubani, Martin, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Wikström-Grotell, Camilla, kansainvälisten asiain päällikkö, Arcada

Arviointineuvoston sihteerinä toimii Karvin johtava arviointiasiantuntija Marita Härmälä.

Sulje