Arviointineuvosto

Valtioneuvosto on kokouksessaan 6.9.2018 asettanut Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle arviointineuvoston.

Arviointineuvoston kokoonpano ajalla 7.9.2018–31.5.2022 on seuraava:

 • Puheenjohtaja: Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Varapuheenjohtaja: Sari Harmoinen, koulutusdekaani, Oulun yliopisto
 • Christina Nygren-Landgärds, vararehtori, Åbo Akademi
 • Pekka Auvinen, vararehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Mervi Vidgrén, rehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Antti Ikonen, rehtori, Joensuun kaupunki
 • Tiina Karjalainen, lehtori, apulaisrehtori, Kuopio
 • Riikka Heikinheimo, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (31.7.2020 asti)
 • Jyrki Mäkynen, toimitusjohtaja, Oy HM Profiili Ab (1.8.2020-31.5.2022)
 • Mikko Heinikoski, koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (31.7.2020 asti)
 • Riina Nousiainen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (1.8.2020-31.5.2022)
 • Jorma Kauppinen, johtaja, Opetushallitus
 • Terhi Päivärinta, johtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Annakaisa Tikkinen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (1.1.2021-31.5.2022)
 • Anniina Sippola, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry (1.7.2020 -31.5.2022)
 • Ainomaija Rajoo, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Matti Tujula, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
 • Toni Ahva, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
 • Emma Holsti, edunvalvonnan koordinaattori, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Arviointineuvoston sihteerinä toimii Marita Härmälä.

Mitä arviointineuvosto tekee?

 • Arviointineuvosto seuraa ja kehittää Karvin toimintaa ja laatii toiminnan strategiset linjaukset.
 • Neuvostolla on keskeinen rooli arviointikohteiden määrittämisessä, sillä se laatii esityksen kansallisesta arviointisuunnitelmasta opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Sulje