Lausunnot

 

Lausunto 12.3.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien luonnosta hallituksen selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (VN/1281/2020) 

Lausunto 26.2.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto luonnoksesta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

Lausunto 26.2.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien Lukiodiplomiselvitystä 2020 

Lausunto 11.2.2021:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien Valtioneuvoston selontekoa kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:stä: Kohti hiili-neutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa (VNS 3/2020 vp)

Lausunto 11.2.2021
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020)

Lausunto 22.1.2021:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi (VN/1972/2020) 

Lausunto 19.11.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteluonnosta (oph-4317-2020)

Lausunto 10.11.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 173/2020 vp

Lausunto 27.10.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto 21.10.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi 2021, Perusvalmiuksien oppiminen, HE 146/2020 vp

Lausunto 21.10.2020:
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi 2021, Varhaisen tuen toimivuus, HE 146/2020 vp

Sulje