Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen lausunto koskien korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa

 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) lausunnon korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta näet lausuntopalvelu.fi-sivustolta. Sivusto näyttää kaikkien lausunnonantajien lausunnot. Jos haluat nähdä vain Karvin lausunnon, suodata Karvin vastaukset kohdassa ”Kaikki lausunnonantajat”.

Sulje