Maksulliset palvelut

Karvi tarjoaa opetuksen ja koulutuksen järjestäjille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille maksullisia palveluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Tarjolla olevia palveluita ovat tilauspohjaiset arvioinnit, konsultoinnit, koulutukset, seminaarit, luennot ja vierailut.

Koulutusohjelmat

Karvi järjestää lyhyt- ja pitkäkestoisia arvioinnin koulutusohjelmia.

Tilauspohjaiset arvioinnit ja konsultaatiopalvelut

Karvin asiantuntijat suunnittelevat asiakkaiden tarpeiden pohjalta arviointipalveluita. Palvelut voivat sisältää esimerkiksi nykytilan analysoinnin arviointijärjestelmän kokonaisuudesta tai jostakin osa-alueesta, arviointisuunnitelman laadinnan, arviointimenetelmien ja mittareiden kehittämisen sekä tuen itsearvioinnin organisointiin.

Hankearvioinnit

Hankearviointi- ja hankearvioinnin tukipalvelut voivat sisältää yksittäisten hankkeiden ulkoisen arvioinnin tai hanketoimintaan tai yksittäiseen hankkeeseen liittyvän itsearvioinnin konsultaation.

Hinta

Tilauspohjaiset arvioinnit ja konsultointi hinnoitellaan tilauskohtaisesti.

Tarjouspyynnöt

Tarjouspyynnöt lähetetään sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)karvi.fi.

Eri koulutusasteiden maksulliset palvelut

Lisätietoja

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Mannerheiminaukio 1 A, 00101 Helsinki

Arviointineuvos Hannele Seppälä
etunimi.sukunimi@karvi.fi
029 533 5550