Maksulliset arviointipalvelut

Karvi toteuttaa myös maksullisena palvelutoimintana arviointeja sekä tukee varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja laadunhallinnan ja arviointitoiminnan kehittämisessä. Maksullisen palvelutoiminnan muotoja ovat oppimistulosten arviointipalvelut, kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvät tilausarvioinnit ja auditoinnit, korkeakouluille tarjottavat tekniikan tutkinto-ohjelmien EUR-ACE-laatuleimaan johtavat akkreditoinnit ja merenkulkualan koulutusten arvioinnit. Maksullista palvelutoimintaa voidaan toteuttaa myös kansainvälisesti. 

Hinnoittelussa noudatetaan arviointikeskuksen vahvistamaa palveluhinnastoa. Palvelut on jaettu kahteen kategoriaan. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit ovat julkisoikeudellisia palveluita, ja niiden hinnoittelu perustuu asetukseen (160/2021). Muut maksulliset palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin periaattein.

Tarjouspyynnöt

Tarjouspyynnöt lähetetään sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)karvi.fi.

Lisätietoa:

perusopetuksen oppimistulosten arviointipalvelut

kansainvälisten suomalaistyyppisten koulujen auditointipalvelut

Lisätietoja

Yksikön johtaja Hannele Seppälä
etunimi.sukunimi@karvi.fi
029 533 5550

 

Sulje