Saavutettavuusseloste

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) pyrkii takaamaan Karvi.fi-sivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Karvi.fi:n saavutettavuuden tila

Karvi.fi-verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Karvi.fi:n ei-saavutettava sisältö

Osa sisällöstä ei ole saavutettavaa Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan. Verkkosivustossa havaittiin seuraavia puutteita (sulkeissa vaatimus, jota ei noudateta):

 • Palvelussa on tekstejä, joiden väri taustaa vasten ei vastaa kontrastivaatimuksia, mm. osa sinisistä linkeistä valkoista taustaa vasten ja sininen vaaleanharmaata vasten. (1.4.3)
 • Näppäimistökohdistin ei ole näkyvissä joissain kohteissa (2.4.7), mm. blogisivun painikkeet.
 • Sivustolla on linkkejä, joiden tarkoitus ei selviä linkkitekstistä (2.4.4), esim. kategoriaa ilmaisevat linkit eivät erotu ladattavista tiedostoista.
 • Sivustolla on erikielisiä osioita, joiden kieltä ei ole merkattu sivustolle määritetystä kielestä poikkeaviksi, kuten esimerkiksi joidenkin englanninkielisten julkaisujen sivut tai ruotsinkieliset blogimerkinnät (3.1.2).
 • Etusivun karusellielementin linkeissä on puutteita (1.1.1):
  • ”edellinen” ja ”seuraava” eivät kerro tarkkaan, mihin ne viittaavat.
  • sivutuselementit on merkattu englanniksi (3.1.2).
 • Sivustolla on kuvaajia, joilla ei ole asianmukaisia tekstivastineita (1.1.1), esim. organisaatiokaavio.
 • Otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi kaikissa yhteyksissä (1.3.1).
 • Osa toiminnoista ei ole lainkaan käytettävissä näppäimistöllä (2.1.1), kuten esimerkiksi uutiskirjeen kiinnostavien aihealueiden valinta.
 • Uutiskirjeen tilauslomakkeen painikkeilla ei myöskään ole näkyvää kohdistusta (2.4.7).
 • Osa elementeistä on merkitty niin, että niiden toiminnasta ei saa riittävästi tietoa ja toiminto on vaikea ymmärtää (1.1.1, 1.3.1, 2.4.3), mm.
  • Julkaisusivulla sivusuodatinvalintoja ei ole nimetty erikseen suodattimiksi, vaan ne ovat vain valintaruutuja.
  • Kun jokin suodatin on valittu, sivu latautuu uudestaan ja käyttäjän pitää navigoida koko sisällön läpi takaisin sivusuodattimeen nähdäkseen, mitkä suodattimet ovat aktiivisia.
 • Etusivulla artikkelit ja sivunavigaato on merkattu samalla tunnisteella (tag), mikä vaikeuttaa sivun osien jäsennystä ruudunlukijalla (1.3.1).
 • Virhe- ja palauteviestejä ei ole kaikissa yhteyksissä merkattu niin, että ne luettaisiin automaattisesti ruudunlukijalla. Esimerkiksi uutiskirjeen tilauksessa käyttäjä myös ohjataan väärään syötekenttään, mikäli uutiskirjeen peruutuksessa tapahtuu virhe. (4.1.3)
 • Siirtymä Karvi.fi-sivustolta erinäköiselle ja eri logiikalla toimivalle blogisivulle on yllättävä (3.2.3).
 • PDF-tiedostoissa (mm. Koulutuksen arviointisuunnitelma 2020–2023) on useita saavutettavuusongelmia, mm.
  • kuvilta puuttuu tekstivastineita (1.1.1)
  • otsikoita ei ole merkattu otsikoiksi (1.3.1)
  • listoja ei ole merkattu listoiksi (1.3.1)
  • taulukon rakenne ei vastaa visuaalista rakennetta (1.3.1)
  • lukemisjärjestys ei vastaa sisällön loogista järjestystä (1.3.2)
  • kuvien kontrastit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia (1.4.3)
  • tiedostoilta puuttuu kielimäärittelyt (3.1.1)

PDF-raporttien kuviot eivät ole saavutettavia. Niiden keskeinen sisältö on kuitenkin esitetty raporttien saavutettavassa tekstissä.

Sivustolla on myös ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Näitä ennen 23.9.2018 julkaistuja PDF-dokumentteja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettaviksi.

Sivuston saavutettavuutta on jo parannettu monelta osin. Osa edellä esitetyistä puutteista pyritään korjaamaan syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaa, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 21.9.2020.

Seloste perustuu Eficode Oy:n toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta palautelomakkeella tai sähköpostilla: kirjaamo(at)karvi.fi.

Saavutettavuuspalautteen tietosuojaseloste

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

verkkolomake

vaihde 0295 016 000

Sulje