Julkaisutilaisuuteen ilmoittautumisen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 HELSINKI

kirjaamo@karvi.fi
+358 29 533 5500

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Jyrki Tuohela
tietosuoja@oph.fi

Miksi henkilötietojasi käsitellään ja mistä tiedoista on kyse?

Käsittelyn tarkoituksena on julkaisutilaisuuteen ilmoittautuneiden informointi. Käsiteltävä henkilötieto on ilmoittautuneen sähköpostiosoite ja nimi, jotka kerätään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi ja siirretäänkö tai luovutetaanko niitä johonkin?

Ilmoittautuneiden listan ylläpidosta vastaavat nimetyt Karvin vastuuhenkilöt. Tietoja ei luovuteta.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Tiedot säilytetään tapahtuman ennakko- ja jälkikäteisviestinnän ajan. Kun tapahtumaan liittyvä viestintä on ohi tiedot poistetaan.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus

  • pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin
  • pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe
  • pyytää tietojesi poistamista
  • valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Sulje