Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa -webinaariin ilmoittautumisten tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

PL 380 (Hakaniemenranta 6)

00531 HELSINKI

kirjaamo@karvi.fi

+358 29 533 5500

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Jyrki Tuohela

tietosuoja @ oph.fi

 

Miksi henkilötietojasi käsitellään ja mistä tiedoista on kyse?

Henkilötietoja käytetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tapahtumasta tiedottamiseen. Käsiteltävät tiedot ovat vastaanottajan nimi, sähköpostiosoite, titteli ja organisaatio.

 

Mistä saamme henkilötietosi?

Olemme saaneet henkilötietosi ilmoittautumisestasi Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa -webinaariin.

 

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi ja luovutetaanko niitä johonkin?

Tietoja käsittelevät Karvin viestinnän nimetyt vastuuhenkilöt. Tiedot on kerätty Webropol-ohjelmalla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään tapahtuman jälkitiedotuksen päättymiseen asti. Tämän jälkeen Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa -webinaarin ilmoittautumislista poistetaan.

 

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Sulje