Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa -webinaarin kutsun tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

PL 380 (Hakaniemenranta 6)

00531 HELSINKI

kirjaamo@karvi.fi

+358 29 533 5500

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Jyrki Tuohela

tietosuoja @ oph.fi

 

Miksi henkilötietojasi käsitellään ja mistä tiedoista on kyse?

Henkilötietoja käytetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tapahtumasta tiedottamiseen. Karvilla on lakisääteinen tehtävä tiedottaa sidosryhmiä toiminnastaan. Käsiteltävä tieto on vastaanottajan työsähköpostiosoite.

 

Mistä saamme henkilötietosi?

Karvi on saanut yhteystietosi organisaatioiden julkisilta verkkosivuilta.

 

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi ja luovutetaanko niitä johonkin?

Tietojen käsittelystä vastaavat Karvin viestinnän nimetyt vastuuhenkilöt. Tiedot siirretään Koodiviidakko Oy:n palveluun, jota käytetään teknisenä työkaluna tiedotteen lähettämiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Yhteystietoja säilytetään tapahtumaan tai sen vaatiman jälkitiedotuksen päättymiseen asti. Tämän jälkeen Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa -webinaarin kutsulista poistetaan.

 

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Sulje