Verkkosivukyselyn arvonnan tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tietosuojavastaava@oph.fi
PL 28 (Mannerheiminaukio 1 A, 6 krs)
00101 HELSINKI
kirjaamo@karvi.fi
+358 29 533 5500

 

Miksi henkilötietojasi käsitellään, ja mistä tiedoista on kyse?

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus järjestää arvonnan kaikille Karvin verkkosivukyselyn vastaajille ajalla 15.5.–4.6.2019. Seuraavat henkilötiedot kerätään niiltä vastaajilta, jotka haluavat osallistua arvontaan:

  • nimi
  • sähköpostiosoite

Kysymme vastaajien nimeä ja sähköpostiosoitetta pelkästään arvontaa varten emmekä yhdistä näitä tietoja muihin vastauksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi. Yhteystietoja ei tarvitse ilmoittaa, jos haluat vastata pelkkään verkkosivukyselyyn mutta et osallistua arvontaan.

Mistä saamme henkilötietosi?

Ne verkkosivukyselyn vastaajat, jotka haluavat osallistua arvontaan, ilmoittavat nimensä ja sähköpostiosoitteensa kyselylomakkeella.

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi, ja luovutetaanko niitä johonkin?

Arvonnan osallistujalistan ylläpidosta vastaavat nimetyt Karvin viestinnän vastuuhenkilöt. Tietoja ei luovuteta. Arvonnan voittajien etunimi ja asuinpaikkakunta julkaistaan Karvin Facebook-sivulla voittajien luvalla.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään siihen asti, että arvonnan voittajat on tavoitettu. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.