Karvilaisten näkökulmia kehittävään arviointiin

  • Kehittävä arviointi tekee meidän työstämme merkityksellistä: ”Voimme olla vaikuttamassa koulutuksen kehittämiseen Suomessa.”
  • Kyseessä ei ole vain yksi menetelmä, vaan arvopohja: osallistavuus, luottamus, arvostus arviointiin osallistuvia kohtaan: ”On ilo ja onni, että Karvilla on tällainen kestävä lähestymistapa.”
  • Kehittävään arviointiin kuuluu myös tulevaisuusorientaatio: ”Se on kuin kitti, joka yhdistää varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut, vapaan sivistystyön ja Karvin.”
  • Kehittävään arviointiin kuuluu myönteinen perusvire: Tämä parantaa arviointiin osallistuvien sitoutumista arviointiin: ”Arviointiin osallistuva saa kokemuksen, että tätät tehdään meidän hyödyksemme.”

Sulje