Karvin asiantuntijoiden esitykset Educassa

 

PERJANTAI 25.1.

 

klo 12.15–13.00, Tahto-lava

Hyvä arviointi – numeroita, kokeita ja virheitä vai jotain muuta? God bedömning – siffror, prov och fel eller annat?

Esiintyjät: Päivi Atjonen, Heikki Laivamaa, Anne Levonen, Sirpa Orell, Mikko Saari, Katriina Sulonen, Marja Tamm, Päivi Kamppi ja Niina Rumpu

Tule kuulemaan ja kommentoimaan Karvin alustavia tuloksia siitä, mitä mieltä oppilaat, huoltajat ja opettajat ovat arvioinnista perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Laajoihin aineistoihin perustuva arviointiraportti kehittämissuosituksineen julkaistaan kevään 2019 aikana. – Paneelikeskustelu.

Lue lisää Karvin arviointihankkeesta

– – – – – – – – –

klo 14.30–15.00, Tahto-lava

Opetussuunnitelma eläväksi – monilukutaitoa tutkivan ja ilmiölähtöisen oppimisen keinoin

Esiintyjä: Merja Kauppinen

Oppiainerajat ylittävä oppiminen perustuu tekstityölle: tiedon hakemiselle ja muodostukselle sekä opitun dokumentoinnille. Esitelmässä käsitellään eri kouluasteiden esimerkkien kautta sitä, mitä on prosessimaisessa opiskelussa tarvittava monilukutaito ja miten voi tiedonalakohtaista monilukutaitoa eri oppiaineissa kehittää?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

LAUANTAI 26.1.

 

klo 10.30–11.15, tila 103

Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Esiintyjä: Sami Julin

Millainen on koulujen ja lukioiden työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön tila? Millainen toimintakulttuuri ja millaiset opetuskäytänteet, säännöt ja suunnitelmat, kurinpito- ja puuttumiskeinot sekä asenteet tukevat, ylläpitävät ja parantavat sitä? Asiaa käsitellään oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja järjestäjien näkökulmasta. – Tuloksia ja paneelikeskustelu.

Lue lisää Karvin arviointihankkeesta

– – – – – – – – –

klo 12.45–13.05, tila 103

Kaksivuotinen esiopetus – mitä se edellyttää?

Esiintyjät: Arja-Sisko Holappa, Opetushallitus ja Anna Siippainen, Karvi

Suomalaisilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Osallistujia on kuitenkin edelleen vähemmän kuin monissa muissa maissa. Parhaillaan kokeillaan maksutonta palvelua 5-vuotiaille. Myös esiopetuksen muuttaminen kaksivuotiseksi on esillä poliittisessa keskustelussa. Vaikka idea on yhteinen, ajatukset toteuttamisesta vaihtelevat. Mitä kaksivuotinen esiopetus käytännössä tarkoittaisi? Mitä tulisi ottaa huomioon lasten ja perheiden, entä opsien ja lain näkökulmista? Mitä muutos tarkoittaisi päiväkodeille ja kouluille?

Opetushallitus on selvittänyt kaksivuotisen esiopetuksen reunaehtoja ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on seurannut viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua. Tarjolla on tietoa, näkemyksiä sekä haasteita jatkokeskusteluun.

Lue lisää Karvin arviointihankkeesta

– – – – – – – – –

klo 15.30–16.30, Tieto-lava

Yhteistyössä on voimaa! – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat opetuksen kehittämisen välineenä

Esiintyjät: Peter Johnson, Jaana Saarinen, Salla Venäläinen, Niina Halinen, Paula Huuska, Mari Routti ja Jukka-Pekka Similä.

Miten opetussuunnitelmien uudistukset toimivat esi- ja perusopetuksen kehittämisen välineenä paikallisella tasolla? Miten yhteistyö, osallistaminen ja johtaminen tukevat toimintakulttuurin muutosta? Paneelissa asiantuntijat keskustelevat Peter Johnsonin johdolla opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arvioinnin tuloksista, joita esittelevät Karvin arviointiasiantuntijat Jaana Saarinen ja Salla Venäläinen.

Lue lisää Karvin arviointihankkeesta

Sulje