Karvin lukiouudistusarviointi (LUKA) 2021-2024

Arviointikohteet:

 1. Lukion opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano
 2. Yleissivistyksen vahvistaminen ja opetuksen uudistaminen
 3. Opintojen sujuvoittaminen kohti jatko-opintoja, työelämää ja kv-osaamista
 4. Erityisopetuksen ja oppimisen tuen vahvistaminen
 5. Opiskelijoiden hyvinvointi
 6. Ylioppilastutkintoon liittyvien tavoitteiden toteutuminen

Lukiouudistus (2017)

 • vetovoima
 • yleissivistävä
 • jatko-opinnot
 • sujuva siirtymä
 • kk-yhteistyö
 • laatu
 • oppimistulokset
 • yksilölliset, joustavat opintopolut
 • ohjaus & tuki
 • oppiainerajat ylittävät opinnot

LOPS-uudistus (2021)

 • laaja-alaisuus
 • opinto-ohjaus
 • tuki
 • ympäröivä maailma: korkeakoulut, kansainvälisyys, työelämä, yrittäjyys

Taustalla lisäksi:

 • Oppivelvollisuuden laajentaminen 2021
 • Korkeakoulu: Opiskelijavalintauudistus 2020
 • Laki ylioppilastutkinnosta 2019
 • Lukiolaki 2018
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013
 • Yliopistolaki 2009

Konteksti:

Lukio. Tuntijako. Nuoret ja aikuiset. Hyvinvointi?

Sulje